Jacewicz Tomasz – Oddział 012 Białystok

Hodowla Gołębi Pocztowych:
JACEWICZ TOMASZ

ODDZIAŁ 012 BIAŁYSTOK
TEL: 509-943-239

RODOWOD DV-0516-12-900 RODOWOD NL-2006-1220567
RODOWOD NL-2008-1683819 RODOWOD PL-012-13-4929
RODOWOD PL-012-14-79 RODOWOD PL-012-14-105 RODOWOD PL-012-14-10477
RODOWOD PL-012-15-8638 RODOWOD PL-012-15-8639 RODOWOD PL-012-15-8658
RODOWOD PL-012-15-8726 RODOWOD PL-047-14-8412 RODOWOD PL-0306-15-2119
RODOWOD BELG-2003-4343215 RODOWOD BELG-2006-4377853 RODOWOD BELG-2007-6235792
RODOWOD DV-0516-12-556 RODOWOD DV-0516-12-1532 RODOWOD DV-0516-14-1208
RODOWOD NL-2008-1683947 RODOWOD PL-0100-09-4427 RODOWOD PL-0100-12-8026
RODOWOD PL-0100-12-8107 RODOWOD PL-0153-08-847 RODOWOD PL-0153-09-478
Translate »