Jackowski Tomasz – Oddział 0283 Mosina

Hodowla Gołębi Pocztowych:
JACKOWSKI TOMASZ

ODDZIAŁ 0283 MOSINA
TEL: 501-302-218

RODOWOD BELG-2006-6058412 RODOWOD BELG-2013-6199206
RODOWOD DV-07566-12-674 RODOWOD DV-03273-13-525
RODOWOD PL-0283-14-7283 RODOWOD PL-0283-14-7288 RODOWOD BELG-2012-6255463
RODOWOD BELG-2012-6255554 RODOWOD BELG-2013-6199274 RODOWOD DV-02055-13-129
RODOWOD DV-02055-13-127 RODOWOD DV-02055-13-132 RODOWOD DV-02055-13-153
RODOWOD PL-050-13-1873 RODOWOD PL-050-13-2177 RODOWOD PL-0170-14-8191
RODOWOD DV-0516-08-1190 RODOWOD DV-0516-08-243 RODOWOD DV-0516-06-1542
RODOWOD DV-0516-10-1496 RODOWOD DV-0516-08-304 RODOWOD DV-0516-08-1519
RODOWOD PL-0283-10-2265 RODOWOD PL-0283-09-6610 RODOWOD PL-0283-12-10292
RODOWOD PL-0283-12-10293 RODOWOD PL-0283-13-607 RODOWOD PL-0283-13-619
RODOWOD PL-0283-09-6693 RODOWOD PL-0283-13-600 RODOWOD PL-0283-14-7238
RODOWOD DV-0476-11-1444 RODOWOD DV-0476-15-450 RODOWOD PL-0283-15-6209
RODOWOD PL-0274-14-4590 RODOWOD PL-0274-14-9515 RODOWOD PL-0283-08-718
RODOWOD PL-0283-10-9444 RODOWOD PL-0283-11-10874 RODOWOD PL-0283-11-14147
RODOWOD PL-0283-12-11897 RODOWOD PL-0283-13-395 RODOWOD PL-0283-13-614
RODOWOD DV-0271-10-135 RODOWOD DV-04687-13-364 RODOWOD NL-2011-1107867
RODOWOD PL-0224-15-11960 RODOWOD PL-0283-15-2941 RODOWOD PL-0283-15-2942
RODOWOD PL-0283-15-3000 RODOWOD PL-0283-15-3472 RODOWOD PL-0283-15-3476
RODOWOD PL-0283-15-3477 RODOWOD PL-0283-15-3486 RODOWOD PL-0283-15-3487
RODOWOD PL-0283-15-6225 RODOWOD PL-0285-10-13897
RODOWOD PL-0285-15-1977 RODOWOD PL-0285-15-1978

Młode 2016 po Oryg. E.Van Steenbergen,R.Puttmann i inne

Cena za młode do uzgodnienia


PARA ROZPŁODOWA NR.1

RODOWOD BELG-2006-6058412 RODOWOD PL-0283-15-3472

PARA ROZPŁODOWA NR.2

RODOWOD DV-07566-12-674 RODOWOD BELG-2012-6255554

PARA ROZPŁODOWA NR.3

RODOWOD PL-0283-14-7283 RODOWOD BELG-2013-6199274

PARA ROZPŁODOWA NR.4

RODOWOD BELG-2013-6199206 RODOWOD PL-0283-15-3477

PARA ROZPŁODOWA NR.5

RODOWOD PL-0283-14-7288 RODOWOD DV-02055-13-132

PARA ROZPŁODOWA NR.6

RODOWOD PL-0283-15-3486 RODOWOD PL-0283-15-3487

PARA ROZPŁODOWA NR.7

RODOWOD PL-0283-15-3476 RODOWOD DV-02055-13-127

PARA ROZPŁODOWA NR.8

RODOWOD DV-03273-13-525 RODOWOD BELG-2012-6255463

PARA ROZPŁODOWA NR.9

RODOWOD PL-0283-13-619 RODOWOD DV-0516-08-1519

PARA ROZPŁODOWA NR.10

RODOWOD PL-0283-09-6610 RODOWOD PL-0283-15-2941

PARA ROZPŁODOWA NR.11

RODOWOD PL-0283-10-2265 RODOWOD PL-0283-15-3000

PARA ROZPŁODOWA NR.12

RODOWOD PL-0283-13-614 RODOWOD PL-0283-15-2942

PARA ROZPŁODOWA NR.13

RODOWOD PL-0274-14-9515 RODOWOD PL-0224-15-11960

PARA ROZPŁODOWA NR.14

RODOWOD PL-0283-11-10874 RODOWOD PL-0283-11-14147

PARA ROZPŁODOWA NR.15

RODOWOD PL-0283-08-718 RODOWOD PL-050-13-2177

PARA ROZPŁODOWA NR.16

RODOWOD PL-0283-13-395 RODOWOD PL-0283-13-600

PARA ROZPŁODOWA NR.17

RODOWOD DV-0476-15-450 RODOWOD PL-0285-10-13897

PARA ROZPŁODOWA NR.18

RODOWOD DV-04687-13-364 RODOWOD PL-0283-12-11897
Translate »