Rogowski Jacek – Oddział 041 Ciechanów


Hodowla Gołębi Pocztowych:
ROGOWSKI JACEK

ODDZIAŁ 041 CIECHANÓW
TEL: 501-551-955


RODOWOD B-2011-3173928 RODOWOD B-2014-6175371
RODOWOD B-2015-3025392 RODOWOD B-2015-6287019 a
RODOWOD B-2015-6287019 b
RODOWOD B-2016-6032193
RODOWOD B-2017-5018928 RODOWOD B-2017-6025053 RODOWOD B-2017-6262980
RODOWOD B-2017-6262995 RODOWOD DV-09715-17-662
RODOWOD PL-06-16-429 a
RODOWOD PL-06-16-429 b
RODOWOD PL-0264-14-9175 RODOWOD PL-0264-17-3687 RODOWOD PL-0264-17-3886
RODOWOD PL-0419-08-648 RODOWOD PL-0466-17-999 RODOWOD PL-0466-17-9000
RODOWOD B-2012-6215497 RODOWOD B-2014-6175247
RODOWOD B-2014-6175387 RODOWOD NL-2016-1380106
RODOWOD2 NL-2016-1380106
RODOWOD3 NL-2016-1380106
RODOWOD PL-0264-09-8104
RODOWOD PL-0264-14-8938
RODOWOD B-2011-3173905 RODOWOD B-2011-3070018 RODOWOD DV-06503-08-539
RODOWOD NL-2015-1002035 RODOWOD PL-0406-14-13611 RODOWOD PL-0466-15-7977
RODOWOD B-2014-6175508 RODOWOD B-2012-6196200 RODOWOD B-2012-6196117
RODOWOD B-2008-6144592 RODOWOD B-2012-6323231 RODOWOD B-2012-6196065
RODOWOD B-2012-6196187 RODOWOD B-2009-4333380 RODOWOD B-2009-4269079
RODOWOD B-2009-4269071 RODOWOD B-2009-4269063 RODOWOD B-2011-4287925
RODOWOD B-2006-4377893 RODOWOD DV-01769-08-1166 RODOWOD DV-01769-12-431
RODOWOD B-2010-6204218 RODOWOD B-2010-6204229 RODOWOD B-2009-2034642
RODOWOD B-2013-2180968 RODOWOD PL-046-10-8784 RODOWOD PL-046-11-6869
RODOWOD B-2015-2300621 RODOWOD B-2013-2179349 RODOWOD B-2010-6024115
RODOWOD B-2014-1199005 RODOWOD NL-2012-1623653 RODOWOD NL-2011-1345092
RODOWOD NL-2010-1771956 RODOWOD DV-0516-13-900 RODOWOD B-2012-6326805
RODOWOD DV-05291-13-839 RODOWOD DV-0824-14-1065
RODOWOD NL-2013-1524811