Mitręga Zbigniew & Wioletta – Oddział 0176 Pińczów

Hodowla Gołębi Pocztowych:
MITRĘGA ZBIGNIEW & WIOLETTA

ODDZIAŁ 0176 PIŃCZÓW
TEL: 797-125-231

RODOWOD PL-0176-08-11551
RODOWOD PL-0145-15-4265a
RODOWOD PL-0145-15-4265b
RODOWOD PL-0145-14-10273 RODOWOD PL-0159-15-3254
RODOWOD AULV-2006-1565 RODOWOD PL-0176-15-9026 RODOWOD PL-0399-13-2549
RODOWOD PL-0176-16-6995 RODOWOD PL-0176-11-4099 RODOWOD PL-0125-14-3438
RODOWOD PL-0162-08-1231 RODOWOD PL-0356-15-2714
RODOWOD PL-0356-15-2715 RODOWOD PL-0442-14-1040 RODOWOD PL-0207-12-3315
RODOWOD PL-0346-14-10154 RODOWOD PL-0356-14-1145 RODOWOD PL-0346-14-10248
RODOWOD PL-0207-13-5217 RODOWOD PL-0346-14-10256 RODOWOD PL-03-14-10933
RODOWOD PL-046-14-1226 RODOWOD PL-046-14-1317 RODOWOD PL-0400-13-5947
RODOWOD DV-0516-10-1382 RODOWOD DV-0516-12-759 RODOWOD DV-01769-11-418
RODOWOD DV-01769-11-438 RODOWOD DV-08943-12-678
RODOWOD2 DV-08943-12-678
RODOWOD NL-2005-1248318 RODOWOD NL-2008-1405072
RODOWOD NL-2011-1614065 RODOWOD PL-03-13-9143
RODOWOD PL-03-14-10908 RODOWOD PL-024-13-1207
RODOWOD PL-046-10-9742 RODOWOD PL-053-09-1074 RODOWOD PL-053-12-1281
RODOWOD PL-0162-10-10745 RODOWOD PL-0162-12-3908
RODOWOD PL-0162-12-5662
RODOWOD OJCA PL-0176-09-84
RODOWOD MATKI PL-0176-09-84
RODOWOD PL-053-13-10855 RODOWOD PL-0126-12-3186
RODOWOD PL-0285-13-18078 RODOWOD PL-0326-11-9016
Translate »