Namysłowski Dominik – Oddział 0235 Rabka


Hodowla Gołębi Pocztowych:
NAMYSŁOWSKI DOMINIK & SZYMON

ODDZIAŁ 0235 RABKA
TEL: 787-316-756
732-983-233

.

OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2008:
Najlepszy młody Oddziału


SEZON 2011:
3 miejsce indywidualnie w Rejonie
3 lotnik Oddziału – 11 konkursów
10 miejsce drużynowe w Rejonie


SEZON 2013:
1 Przodownik Oddziału
2 V-ce mistrz Oddziału kat.„A”
12 lotnik gołębi dorosłych – 10 konkursów
10 miejsce indywidualnie w Rejonie
10 Przodownik gołębi młodych
1 miejsce indywidualnie w Rejonie


SEZON 2014:
5 Przodownik Oddziału
1 V-ce mistrz kat.„B”
1 roczniak Oddziału
3 roczniak Oddziału
3 miejsce drużynowo w Rejonie


Wyniki 2015 i 2016 do lotów młodych przerwa w lotowaniu. 


Sezon gołębi młodych 2016:
Drugi Vi-ce Mistrz Sekcji
2 i 4 Lotnik sekcji
6 Przodownik Oddziału
7 i 8 lotnik Oddziału


Sezon gołębi młodych 2017:
4 Przodownik Oddziału Loty Młodych
3 Przodownik Sekcji
3 Lotnik Sekcji Gołębi Młodych


RODOWOD B-2016-1189219 RODOWOD B-2017-5073781
RODOWOD DV-01769-17-574 RODOWOD DV-06143-13-911 RODOWOD DV-07200-07-38
RODOWOD NL-2007-2036678
RODOWOD PL-051-12-5671
RODOWOD PL-0264-17-3640 RODOWOD PL-0275-14-681