Podkówka M.-Zajączkowski W. – Oddział 0252 Kluczbork

Hodowla Gołębi Pocztowych
PODKÓWKA M. – ZAJĄCZKOWSKI W.
ODDZIAŁ 0252 KLUCZBORK
TEL. 504-955-401.
.
OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2017:

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KLUCZBORK – 1. PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU wg COEF. – II V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU GMP – I V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KAT. A – I V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KAT. B – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KAT. C – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZIAŁU KAT. D – MISTRZ
MARATON – II V-CE MISTRZ
INTERMISTRZOSTWO ODDZIAŁU – I V-CE MISTRZ
TRADYCYJNE MISTRZOSTWO DO OKR. OPOLE GOŁ. DOROSŁYCH – MISTRZ
MISTRZOSTWO DALEKODYST. DO OKR. OPOLE – 1. PRZODOWNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT. A – 3 i 4 LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT. C – 1 i 2 LOTNIK
WYDAJNOŚĆ GOŁĘBNIKA – 58,44 %
UZYSKANE SERIE W ODDZ. – 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 5, 3, 4, 1, 1,

 

WYNIKI OKRĘGOWE
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE OKRĘGU OPOLE – 4. PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO DALEKODYST. OKRĘGU OPOLE – 14. PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE – 7. PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE KAT. A – 3. PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE KAT. B – 1 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE KAT. C – MISTRZ
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE KAT. D – I V-CE MISTRZ
SUPERMISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE SEZON 2017 – 6. SUPER MISTRZ
SUPERMISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE ZA LATA 2002- 2017 – 4. SUPER MISTRZ
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU OPOLE KAT. A – 14. LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU OPOLE KAT. C – 1 i 3 LOTNIK

 

REJON KLUCZBORK- NAMYSŁÓW- WOŁCZYN
LOTY GOŁ. DOROSŁYCH – II V-CE MISTRZ
LOTNIKI W REJONIE – 1. i 4. LOTNIK

 

REGION V
MISTRZOSTWO REGIONU V KAT. A – 19. PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO REGIONU V KAT. B – 17. PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO REGIONU V KAT. C – I V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO REGIONU V KAT.D – 1. PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO REGIONU V – 14. PRZODOWNIK
SUPERMISTRZOSTWO REGIONU V – 9. SUPER MISTRZ

 

MISTRZOSTWO POLSKI
KAT. A – 84. PRZODOWNIK
KAT. B – 69. PRZODOWNIK
KAT. C – 6. PRZODOWNIK
WYSTAWA OGÓLNOPOLSKA SOSNOWIEC 2018 r.
NA WYSTAWĘ ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ 5 GOŁĘBI Z NASZEJ HODOWLI.
KAT. A – 23. MIEJSCE
KAT. B -16. MIEJSCE
KAT. D – 5. MIEJSCE

 

XLII   KONKURS REDAKCJI  “HODOWCY” 2017
3. LOTNIK ŚREDNIODYSTANSOWY
4. LOTNIK ŚREDNIODYSTANSOWY

SEZON 2016:

REGION V.
GMP – 10. PRZODOWNIK
KAT. A – 6.PRZODOWNIK
KAT. B – 1.PRZODOWNIK
KAT. D – 2. PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO – 2. PRZODOWNIK

 

OKRĘG OPOLE
TRADYCYJNE MISTRZ. OKRĘGU – II V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO OKR. Z 50-TKI – I V-CE MISTRZ
GMP – 1. PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO – MISTRZ
KAT. A – II V-CE MISTRZ
KAT. B – MISTRZ
KAT. C – 13. PRZODOWNIK
KAT. D – I V-CE MISTRZ
NAJLEPSZE LOTNIKI – 4, 7, 16.
LOTNIKI KAT. A – 9.
LOTNIKI KAT. B – 12. 14.
LOTNIKI KAT.C – 17.

 

ODDZIAŁ KLUCZBORK
GMP -MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ. – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ. wg COEF. – MISTRZ
MISTRZOSTWO DO OKR. Z 50- TKI – MISTRZ
KAT. A – MISTRZ
KAT. B – MISTRZ
KAT. C – MISTRZ
KAT. D – MISTRZ
INTERMISTRZOSTWO – MISTRZ
NAJLEPSZE LOTNIKI – 2. 5. 6. 10. 12. 13. 21. 25.
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT.A – 1. 2. 5.
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT.B – 1. 2. 4. 5.
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT.C – 2.
TRADYCYJNE MISTRZ.DO OKR. OPOLE – MISTRZ
NAJLEPSZE LOTNIKI DO OKR. – 2. 3. 5. 12. 26.
SERIE – 1. 2. 1. 1. 1. 1. 3. 2. 2. 1. 6. 2. 2. 1. 1.
WYDAJNOŚĆ GOŁĘBNIKA – 58,89%


SEZON 2015:

 

Oddział:
MISTRZOSTWO ODDZ. GOŁĘBI DOROSŁYCH – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ.GOŁĘBI DOROSŁYCH w/g COEFIC. – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ.W “GMP” MISTRZ
INTERMISTRZOSTWO ODDZ.- MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ. KAT.”A” – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ. KAT.”B” – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ. KAT “C’ – 4 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO ODDZ. KAT.”D” – MISTRZ
MISTRZOSTWO ODDZ. KAT.”MARATON” – MISTRZ
TRADYCYJNE MISTRZ. DO OKRĘGU OPOLE GOŁ. DOROSŁYCH – MISTRZ
MISTRZOSTWO DO OKRĘGU OPOLE GOŁĘBI DOROSŁYCH Z 50-TKI – MISTRZ
KLASYFIKACJA NAJL.LOTNIKÓW GOŁ. DOROSŁYCH DO OKRĘGU – 1-SZY GOŁ.-11 K. 2-GI GOŁ.-11 K.
KLASYFIKACJA NAJL.LOTNIKÓW GOŁ. DOROSŁYCH ODDZ.- 1-SZY GOŁ. – 13 K. 7-MY GOŁ.-12K.
10-TY GOŁ.-12 K. 16-TY GOŁ.- 12K. 22 GOŁ.- 12K. i 3 GOŁĘBIE Z 10-OMA KONK.
NAJLEPSZE LOTNIKI ODDZ. KAT.”A”- 4-TY, 5-TY,6-TY LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI ODDZ. W KAT.”B” – 1-SZY, 3-CI, 5-TY LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI ODDZ. KAT.”MARATON”- 4-TY LOTNIK

 

Okręg Opole:
TRADYCYJNE MISTRZOSTWO OKRĘGU GOŁ. DOROSŁYCH – II V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO OKRĘGU Z 50-TKI – 1- SZY PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU OPOLE “GMP” – 7-MY PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO OKRĘGU – 3 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU KAT.”A” – 7-MY PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU KAT.”B” – 25 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU KAT.”C” – 36 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU KAT.”D” – 6 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU KAT.” MARATON” – 9-TY PRZODOWNIK
SUPERMISTRZOSTWO OKRĘGU – 5-TY SUPERMISTRZ
SUPERMISTRZOSTWO OKRĘGU LATA 2002-2015 – 5-TY SUPERMISTRZ
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU – 2-GI LOTNIK-11K. 8-MY LOTNIK-11 K.
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU KAT.”B” – 9-TY LOTNIK

 

Region:
GMP – 21 PRZODOWNIK
KAT.”A” – 30 PRZODOWNIK
KAT. “D” – 19 PRZODOWNIK

 

WYDAJNOŚĆ GOŁĘBNIKA GOŁĘBI DOROSŁYCH:
Wydajność gołębnika:
Lot I –6640 goł. 95/51 konk. 1 i 2 gołąb w oddz.
Lot II — 6635 goł. 94/51 konk. 1 gołąb w oddz.
Lot III — 6436 goł. 87/43 konk.
Lot IV — 5995 goł. 96/50 konk. 10 gołąb w oddz.
Lot V — 4328 goł. 50/35 konk.
Lot VI — 3717 goł. 46/22 konk. 3 gołąb w oddz.
Lot VII — 4914 goł. 88/40 konk.
Lot VIII — 2608 goł. 46/24 konk. 4 gołąb w oddz.
Lot IX — 1330 goł. 20/11 konk. Maraton
Lot X — 2763 goł. 59/31 konk. 1 gołąb w oddz.
Lot XI — 3496 goł. 76/38 konk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gołąb w oddz.
Lot XII — 3016 goł. 44/23 konk. 1, 11, 15, 17, 18, 19 gołąb w oddz.
Lot XIII — 1544 goł. 20/17 konk. 5, 11, 16 gołąb w oddz. Maraton
Lot XIV — 2452 goł. 34/16 konk. 3 gołąb w oddz.
Lot XV — 1159 goł. 19/12 konk. 23, 26 gołąb w oddz. Maraton
Wydajność gołębnika: 53, 08 %

III miejsce w konkursie w PASJA GOLEBIE


SEZON 2014:

 

Oddział:
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE – I PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO w/g coef. – MISTRZ
MISTRZOSTWO GOŁĘBI ROCZNYCH – MISTRZ
MISTRZOSTWO w GMP – II V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO KAT.”A” – MISTRZ
MISTRZOSTWO KAT.”B” – MISTRZ
MISTRZOSTWO KAT. “C” – II V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO KAT.”D” – MISTRZ
MISTRZOSTWO KAT.”MARATON” III PRZODOWNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT.”A” – 1. i 2. LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT. “B” – 1. LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI KAT. “C” 2. LOTNIK
MISTRZOSTWO GOŁĘBI MŁODYCH – MISTRZ
MISTRZOSTWO GOŁĘBI MŁODYCH w/g coef. MISTRZ
NAJLEPSZE LOTNIKI – 1. LOTNIK

 

Okręg Opole:
TRADYCYJNE MISTRZOSTWO OKRĘGU – I V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO OKRĘGU Z 50 – TKI – II V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO OKRĘGU w GMP – V PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU w KAT.”A” I V-CE MISTRZ
MISTRZOSTWO OKRĘGU w KAT.”C” V PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU w KAT.”D” I PRZODOWNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU KAT.”A” – 3,15,18 LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU KAT.”B” – 5 LOTNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU KAT.”C” – 18 LOTNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU GOŁĘBI MŁODYCH w/g coef. – II PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO OKRĘGU GOŁĘBI MŁODYCH w/g PUNKT. – V PRZODOWNIK
NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU MŁODYCH – 15 LOTNIK
SUPERMISTRZOSTWO OKRĘGU – II SUPER MISTRZ

 

Region:
MISTRZOSTWO REGIONU KAT.”B” – I V-CE MISTRZ 133,07 coef.
MISTRZOSTWO REGIONU KAT.”D” VI PRZODOWNIK

Mistrzostwa Polski:
GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – 98 PRZODOWNIK
GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI KAT. “B” – V PRZODOWNIK

 

WYDAJNOŚĆ GOŁĘBNIKA GOŁĘBI DOROSŁYCH:
STARTOWAŁO: 881 GOŁĘBI; UZYSKALIŚMY: 540 KONKURSÓW tj. 61,29 %
LOT 1. 94 GOŁ. – 64 KONK.
LOT 2. 93 GOŁ. – 61 KONK.
LOT 3. 91 GOŁ. – 59 KONK.
LOT.5. 83 GOŁ. – 63 KONK.
LOT 6. 54 GOŁ. – 37 KONK.
LOT 7. 84 GOŁ. – 43 KONK.
LOT 9. 59 GOŁ. – 36 KONK.
LOT 10. 38 GOŁ. – 29 KONK.
LOT MARATON II – 22 GOŁ. – 15 KONK.
LOT MARATON III – 18 GOŁ. – 11 KONK.


SEZON 2013:

 

Oddział:
I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych
I V-ce Mistrz wg coef.
I V-ce Mistrz w Klasyfikacji do Okręgu 32 konk. 1398,96 pkt.
II V-ce Mistrz kat. A
II V-ce Mistrz kat. B
II V-ce Mistrz kat. C
I V-ce Mistrz kat. D
I V-ce Mistrz kat. M
II Lotnik Oddziału 13 konk.
VI Lotnik Oddziału 12 konk.
XIV Lotnik Oddziału 11 konk.
XV Lotnik Oddziału 11 konk.
3 Lotniki z 10-cioma konk.

 

Okręg Opole:
III Przodownik w Tradycyjnym Mistrzostwie Okręgu (ponad 2000 hodowców)
XII Przodownik Mistrzostwa Okręgu z 50-tki
VI Przodownik kat. GMP – 1398,96 pkt.
IX Przodownik kat. B
XVII Przodownik kat. D
XIX Przodownik kat. M
18 Supermistrz

 

Mistrzostwa Polski:
124 miejsce kat. GMP – 1398,96 pkt.


SEZON 2012:

 

Oddział:
Mistrz Gołębi Dorosłych
Mistrz Oddziału wg coef.
V-ce Mistrz w Klasyfikacji do Okręgu z 50-tki
V-ce Mistrz w Klasyfikacji do Mistrzostw Okręgu
Pierwszy Lotnik w Klasyfikacji Najlepszych Lotników do Okręgu PL-0252-09-5085 8 konk/8 wkł.
Mistrz kat. A
II V-ce Mistrz kat. B
II Przodownik kat. C
IV Mistrz kat. D
I V-ce Mistrz kat. M
I V-ce Mistrz kat. GMP

 

Okręg:
XIV Przodownik w Tradycyjnym Mistrzostwie Okręgu
IV Przodownik Mistrzostwa Okręgu z 50-tki
XV Przodownik kat. GMP
I V-ce Mistrz kat. A
XIX Przodownik kat. B
VIII Przodownik kat. D
V Przodownik kat. M
Najlepsze Lotniki Okręgu Opole II Miejsce – PL-0252-09-5085
Najlepsze Lotniki Okręgu Opole kat. M – I Miejsce (PL-0252-09-5085)
XVII miejsce kat. Supermistrz

 

Region V Opole:
III Przodownik kat. A – 20 konk: 167,23 coef.

 

Mistrzostwo Polski:
XVII Przodownik kat. A – 20 konk: 167,23 coef.


SEZON 2011:
 
Oddział:
Mistrz Gołębi Dorosłych
I Przodownik kat. A
Mistrz kat. B
III Przodownik kat. C
I V-ce Mistrz kat. D
III Przodownik kat. M
III i V Lotnik kat. A
III i V Lotnik kat. B
 
III Lotnik kat. C
Okręg:
II Przodownik Mistrzostwa Tradycyjnego Okręgu
VIII Przodownik w Lotach Średniodystansowych
II Przodownik w Lotach Dalekodystansowych
XXI Przodownik w Mistrzostwie Championów
XXI Przodownik kat. A
I Przodownik kat. B
XI Przodownik kat. D
XXXI Przodownik kat. M
VIII i XXII miejsce – najlepsze Lotnik kat. A
XIV miejsce – najlepsze Lotniki kat. C

 

Dwa gołębie reprezentowały Okręg na Wystawie Ogólnopolskie w Sosnowcu:
Gołąb PL-0252-09-5058 zajął 5 miejsce w kat. A
Gołąb PL-0252-06-14538 zajął 10 miejsce w kat. C
Gołębie te reprezentowały Okręg na wystawach w Sosnowcu już po raz trzeci.

 

Tak prezentowały się loty hodowców w 2011 roku:
Lot 1 – 159 km: wkł.92/6813 goł; zdobyto 54 konk.; w tym: 21,59,63,118…
Lot 2 – 206 km: wkł.93/6248 goł; zdobyto 44 konk.; w tym: 9,14,17,31,36…
Lot 3 – 244 km: wkł.91/5372 goł; zdobyto 59 konk.; w tym: 8,19,67,71,72…
Lot 4 – 362 km: wkł.95/5155 goł; zdobyto 75 konk.; w tym: 4,8,15,16,20…
Lot 5 – 565 km: wkł.40/3293 goł; zdobyto 23 konk.; w tym: 8,36,48,86…
Lot 6 – 362 km: wkł.91/4868 goł; zdobyto 53 konk.; w tym: 4,14,16,20,30…
Lot 7 – 580 km: wkł.40/3166 goł; zdobyto 23 konk.; w tym: 3,13,32,40…
Lot 8 – 771 km: wkł.20/1605 goł; zdobyto 16 konk.; w tym: 1,8,18,28,29…
Lot 9 – 362 km: wkł.77/4028 goł; zdobyto 45 konk.; w tym: 2,6,17,21,29…
Lot 10 – 970 km: wkł.10/537 goł; zdobyto 6 konk.; w tym: 7,37,38,84…
Lot 11 – 580 km: wkł.43/2768 goł; zdobyto 26 konk.; w tym: 3,6,22,39,46…
Lot 12 – 769 km: wkł.20/1307 goł; zdobyto 10 konk.; w tym: 25,84,90,105…
Lot 13 – 362 km: wkł.77/2492 goł; zdobyto 58 konk.; w tym: 2,3,11,12,14…
Lot 14 – 983 km: wkł.9/497 goł; zdobyto 2 konk.; w tym: 38,118…
Lot 15 – 341 km: wkł.80/2251 goł; zdobyto 23 konk.; w tym: 9,22,27,55…
W sumie wkładano 878 gołębie i zdobyto 517 konk. co daje wydolność lotową 58,88%.


SEZON 2010:

 

Oddział:
Mistrz Gołębi Dorosłych
Mistrz Gołębi Dorosłych wg coef.
III Przodownik Klasyfikacji „Najlepsze Lotniki Oddziału”
Mistrz kat. C
Mistrz kat. Najlepsze Lotniki kat. D
I V-ce Mistrz kat. M
II Lotnik kat. A
III Lotnik kat. B
I Lotnik kat. C
I i II Lotnik kat. M

 

Okręg:
Mistrz Tradycyjnego Mistrzostwa Okręgu
VI Przodownik w Lotach Średniodystansowych
II V-ce Mistrz w Lotach Dalekodystansowych
II V-ce Mistrz kat. A
X Przodownik kat. B
V Przodownik kat. C
I V-ce Mistrz kat. D
IX Przodownik kat. M
V Przodownik kat. GMP
III miejsce kat. Supermistrz
V Lotnik kat. A
VI i IX Lotnik kat. A
XV Lotnik kat. M

Okręg Opole na Wystawie Ogólnopolskie w Sosnowcu reprezentowały 3 gołębi.

Gołąb PL-0252-08-9464 zajął 20 miejsce w kat. A
Gołąb PL-0252-06-14538 zajął 14 miejsce w kat. C

 

Tak prezentowały się loty hodowców w 2010 roku:
Lot 1 – 156 km: wkł.102/6927 goł; zdobyto 70 konk.; w tym: 3,5,6,22,23…
Lot 2 – 199 km: wkł.106/6762 goł.; zdobyto 76 konk.; w tym: 1,10,13,33,36…
Lot 3 – 238 km: wkł.113/6748 goł.: zdobyto 57 konk.; w tym: 2,6,10,21,44…
Lot 4 – 362 km: wkł.110/5672 goł.; zdobyto 78 konk.; w tym: 6,8,18,19,20…
Lot 5 – 362 km: wkł.106/5651 goł.; zdobyto 55 konk.; w tym: 1,2,4,35,39…
Lot 6 – 796 km: wkł.22/1351 goł.; zdobyto 14 konk.: w tym: 20,24,50,91…
Lot 7 – 362 km: wkł.82/3577 goł.; zdobyto 35 konk.; w tym: 11,33,54,75,75…
Lot 8 – 362 km: wkł.100/4215 goł.; zdobyto 57 konk.; w tym: 19,20,22,24,36…
Lot 9 – 566 km: wkł.51/2505 goł.; zdobyto 26 konk.; w tym: 3,4,49,50,89…
Lot 10 – 1078 km: wkł.5/337 goł.; zdobyto 3 konk.; w tym: 2,3,55…
Lot 11 – 362 km: wkł.96/3764 goł.; zdobyto 66 konk.; w tym: 4,15,16,19,23…
Lot 12 – 362 km: wkł.93/3221 goł.; zdobyto 57 konk.; w tym: 5,22,24,27,29…
Lot 13 – 566 km: wkł.35/1961 goł.; zdobyto 14 konk.; w tym: 13,17,22,26…
Lot 14 – 796 km: wkł.16/1001 goł.; zdobyto 9 konk.; w tym: 1,5,6,22,43…
Lot 15 – 566 km: wkł.25/1455 goł.; zdobyto 16 konk.; w tym: 4,7,8,10,11…
W sumie wkładano 1062 gołębie i zdobyto 633 konk. co daje wydolność lotową 60,2%.

W sezonie 2010 hodowcy uzyskali najlepsze, jak do tej pory wyniki lotowe.


SEZON 2009:

 

Oddział:
II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych
I V-ce Mistrz kat. OPEN
I V-ce Mistrz kat. Najlepsze Lotniki
II V-ce Mistrz w klasyfikacja do Mistrzostw Okręgu
I V-ce Mistrz Gołębi Młodych

 

Okręg:
I V-ce Mistrz w Lotach Średniodystansowych
32 Przodownik kat. A
II Przodownik kat. B
XVIII Przodownik kat. D
VI Lotnik Okręgu kat. A
II Lotnik Okręgu kat. C
32 Przodownik kat. M
32 Przodownik w Tradycyjnym Mistrzostwie Okręgu
XVII Przodownik kat. Supermistrz
VIII Przodownik Gołębi Młodych


SEZON 2008:

 

Oddział:
Mistrz Gołębi Młodych
Najlepszy Lotnik Gołębi Młodych
IV Przodownik Gołębi Dorosłych
I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych kat. A
II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych kat. B
III Przodownik Gołębi Dorosłych kat. C
Mistrz Gołębi Dorosłych kat. D

 

Okręg:
XI Przodownik w Lotach Średniodystansowych
XI Przodownik w Mistrzostwie Tradycyjnym Gołębi Dorosłych
XVI Przodownik kat. A
XIV Przodownik kat. B
XI Przodownik kat. D
XVI Przodownik – Supermistrzostwo Okręgu

XII Lotnik Okręgu Gołębi Dorosłych
X Przodownik Mistrzostwo Gołębi Młodych


SEZON 2007:

 

Oddział:
IV Przodownik Gołębi Dorosłych
IV Przodownik Gołębi Młodych

 

Okręg:
III Lotnik w kat. M
IX Przodownik w Lotach Średniodystnsowych
VI Przodownik kat. M
XIV Przodownik kat. A


SEZON 2006:

 

Oddział:
II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych

Dwie samiczki brały udział w Locie Międzynarodowym BARCELONA, obie wróciły i uplasowały się na IX i XIII miejscu w Polsce.


SEZON 2005:

 

Oddział:
II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych
I V-ce Mistrz Gołębi Młodych

 

Okręg:
V Przodownik Lotów Dalekodystansowych
VIII Lotnik kat. D
X Lotnik kat. B


RODOWOD BELG-2009-2203234 RODOWOD BELG-2009-2203783 RODOWOD BELG-2009-5163444
RODOWOD BELG-2012-3044159 RODOWOD DV-0516-10-589 RODOWOD DV-0516-10-702
RODOWOD DV-0516-10-1046 RODOWOD DV-0516-10-1094 RODOWOD DV-0516-11-684
RODOWOD DV-02887-03-1538 RODOWOD DV-05458-13-645 RODOWOD DV-05458-13-653
RODOWOD NL-2005-2104311 RODOWOD NL-2008-1683728 RODOWOD NL-2008-1853830
RODOWOD NL-2009-1490427 RODOWOD NL-2009-1529292 RODOWOD NL-2009-5912853
RODOWOD NL-2010-1976550 RODOWOD PL-04-11-11653 RODOWOD PL-04-12-9518
RODOWOD PL-034-13-3585 RODOWOD PL-034-13-3672 RODOWOD PL-0166-04-4977
RODOWOD PL-0253-11-6948 RODOWOD PL-0258-11-8976
Translate »