OSIAGNIECIA:

SEZON 1998:

Oddzial:
kat. A - Mistrz Oddzialu
kat. B - Mistrz Oddzialu
kat. C - Mistrz Oddzialu
kat. D - Mistrz Oddzialu

Okreg:
kat. A - I V-ce Mistrz
kat. B - Mistrz
kat. C - Mistrz
kat. D - Mistrz
Liga Okregowa- Mistrz

II V-ce Mistrz Polski kat C.

SEZON 2002:

Sekcja - Mistrz Golebi Mlodych
Oddzial - V-ce Mistrz Golebi Mlodych
I Lotnik Oddzialu Golebi Mlodych

SEZON 2003:

Sekcja Mistrz Golebi Mlodych
I Lotnik Oddzialu Golebi Mlodych

SEZON 2004:

Sekcja - MISTRZ kat. D dorosle
Sekcja - MISTRZ kat. C dorosle
Sekcja - V-ce MISTRZ kat. A dorosle
Sekcja - MISTRZ golebi doroslych
Sekcja - II V-ce MISTRZ golebi mlodych

Oddzial - II V-ce MISTRZ golebi doroslych
Oddzial - V przodownik kat. A
Oddzial - V przodownik kat. B
Oddzial - MISTRZ kat. C
Oddzial - III przodownik kat. D
Oddzial - I V-ce MISTRZ G.M.P
Oddzial - I, II, III, LOTNIK
Oddzial - I- LOTNIK Samica

Okreg - MISTRZ kat. C
Okreg - I V-ce MISTRZ G.M.P

Region - 47 przodownik kat. A
Region - 18 przodownik kat. C
Region - 27 przodownik kat. D
Region - 29 przodownik G.M.P

SEZON 2005:

Sekcja - MISTRZ golebie dorosle
Sekcja - MISTRZ kat. C
Sekcja - I Lotnik

Oddzial - I V-ce MISTRZ golebi doroslych
Oddzial - I przodownik golebie dorosle typowane
Oddzial - MISTRZ G.M.P
Oddzial - I przodownik kat. A
Oddzial - VII przodownik kat. B
Oddzial - I V-ce MISTRZ kat. C
Oddzial - I przodownik oddzialu kat. D
Oddzial - VII Lotnik

Okreg - I przodownik G.M.P
Okreg - III przodownik kat. A
Okreg - XIV przodownik kat. B
Okreg - III przodownik kat. C
Okreg - II przodownik kat. D

Region - 39 przodownik kat. C
Region - 43 przodownik kat. D
Region - 109 przodownik G.M.P
Region - 24 przodownik golebie typowane

SEZON 2006:

Sekcja - MISTRZ golebi doroslych
Sekcja - MISTRZ kat. B
Sekcja - MISTRZ kat. C

Oddzial - I v-ce MISTRZ golebi doroslych z ilosci
Oddzial - I przodownik G.M.P
Oddzial - III przodownik kat. A
Oddzial - I przodownik kat. B
Oddzial - III przodownik kat. C
Oddzial - II przodownik golebi doroslych typowanych

Okreg - III przodownik kat. A
Okreg - V przodownik kat. B
Okreg - X przodownik kat. C
Okreg - III przodownik kat. D
Okreg - VI przodownik G.M.P

Oddzial - VII Lotnik
II LIGA 2006r.

Sekcja - I V-ce Mistrz Mlode
Sekcja - II V-ce Mistrz dorosle

Oddzial - IX przodownik z Calosci
Oddzial - IV przodownik Typy
Oddzial - II lotnik kat. B
Oddzial - II lotnik GMP
Oddzial - III lotnik z calosci

Okreg - III lotnik kat. B
Okreg - XX przodownik kat. C

SEZON 2007:

Sekcja - MISTRZ golebie dorosle
Sekcja - MISTRZ golebie mlode

Oddzial - II V-ce MISTRZ golebie dorosle z calosci
Oddzial - IV przodownik golebie dorosle liga oddzialowa
Oddzial - IV przodownik kat. A
Oddzial - X przodownik kat. B
Oddzial - II V-ce MISTRZ kat. M
Oddzial - II przodownik G.M.P
Oddzial - XI przodownik kat. C
Oddzial - V przodownik golebie mlode
Oddzial - 9, 10- Lotnik
Oddzial - III lotnik kat. M

Okreg - IX przodownik kat. A
Okreg - 24 przodownik kat. C
Okreg - 15 przodownik kat. D
Okreg - 9 przodownik G.M.P
Okreg - 3 przodownik kat. M

Region - 36 przodownik G.M.P
Region - 43 przodownik kat. M
II Liga 2007r.

Sekcja - Mistrz golebie Mlode
Sekcja - Mistrz golebie Dorosle

Oddzial - II V-ce Mistrz kat. A
Oddzial - II V-ce Mistrz GMP
Oddzial - I przodownik kat. M
Oddzial - Mistrz Liga oddzialowa Typy
Oddzial - I przodownik z Calosci
Oddzial - VII przodownik kat. C
Oddzial - II przodownik kat. B
Oddzial - II V-ce Mistrz golebie mlode

Okreg - I przodownik kat. A
Okreg - V przodownik kat. D
Okreg - IV przodownik GMP
Okreg - IV przodownik kat. M
Okreg - XIV przodownik kat. B
Okreg - XX przodownik kat. C

Region - 24 przodownik GMP
Region - 43 przodownik kat. D
Region - 44 przodownik kat. A
Region - 45 przodownik kat. M

SEZON 2008:

Sekcja - v-ce MISTRZ golebie dorosle

Oddzial - II v-ce MISTRZ golebie dorosle typowane
Oddzial - IV przodownik golebie dorosle z calosci
Oddzial - IX przodownik oddzialu kat. M
Oddzial - XII przodownik oddzialu kat. C
Oddzial - IV przodownik kat. A
Oddzial - XI przodownik kat. D
Oddzial - X przodownik G.M.P
Oddzial - II, III, Lotnik roczne

Okreg- XV przodownik G.M.P
II Liga 2008r.

Sekcja - V-ce Mistrz

Oddzial - V przodownik kat. A
Oddzial - VIII przodownik kat. B
Oddzial - II przodownik kat. C
Oddzial - IX przodownik kat. D
Oddzial -IV przodownik kat. M
Oddzial - III przodownik GMP
Oddzial - VII przodownik z Calosci
Oddzial - VII przodownik kat. A Mlode

Lot finalowy Wilcza 14 konk.-417KM/586 gol.
DV-02487-04-722: 18-ty Lotnik Polski za 2 lata kat. B

SEZON 2009:

Sekcja - MISTRZ golebie dorosle z calosci
Sekcja - MISTRZ golebie dorosle z 50 GMP
Sekcja - v-ce MISTRZ golebie dorosle typowane
Sekcja - MISTRZ golebie mlode
Sekcja - I lotnik

Oddzial - MISTRZ golebie dorosle z calosci
Oddzial - MISTRZ golebie dorosle typowane
Oddzial - II v-ce MISTRZ kat. A
Oddzial - II przodownik kat. B
Oddzial - v-ce MISTRZ kat. C
Oddzial - MISTRZ kat. D
Oddzial - MISTRZ kat. M
Oddzial - MISTRZ G.M.P
Oddzial - I Lotnik roczny
Oddzial - I lotnik kat. D
Oddzial - I lotnik kat. B
Oddzial - I lotnika G.M.P
Oddzial - II Lotnika G.M.P
Oddzial - II Lotnika kat. M
Oddzial - 2,3,6,5,9 Lotnik 17- golebi powyżej 10 konkursow
Oddzial - X przodownik golebie mlode typowane
Oddzial - VI przodownik golebie mlode z calosci

Okreg - II przodownik kat. A
Okreg - VII kat. B
Okreg - V-ce MISTRZ kat. C
Okreg - V-ce MISTRZ kat. D
Okreg - MISTRZ kat. M
Okreg - MISTRZ G.M.P
Okreg - III Lotnik G.M.P
Okreg - II Lotnik kat. B
Okreg - II Lotnik kat. D

Region - 36 kat. A
Region - 29 kat. C
Region - 22 kat. D
Region - 14 kat. M
Region - 27 G.M.P

SEZON 2010:

Sekcja - Mistrz z Calosci golebie dorosle
Sekcja - Mistrz Golebie Typowane golebie dorosle

Oddzial - I V-ce MISTRZ golebie dorosle z calosci
Oddzial - III przodownik golebie dorosle typowane
Oddzial - II V-ce MISTRZ kat. A
Oddzial - VI przodownik kat. B
Oddzial - II przodownik kat. C
Oddzial - II V-ce MISTRZ kat. D
Oddzial - III przodownik kat. M
Oddzial - III przodownik G.M.P
Oddzial - IX lotnik

Okreg - VI przodownik kat. A
Okreg - X przodownik kat. C
Okreg - III przodownik kat. D
Okreg - VI przodownik kat. M
Okreg - VI przodownik G.M.P

Region- 39 przodownik kat. M

SEZON 2011:

Sekcja - Mistrz z calosci golebie dorosle
Sekcja - V-ce Mistrz Golebie dorosle typowane

Oddzial - IV przodownik kat. A
Oddzial - IX przodownik kat. B
Oddzial - V przodownik kat. C
Oddzial - V przodownik kat. D
Oddzial - V przodownik GMP
Oddzial - VII przodownik golebie Typowane
Oddzial - V-ce Mistrz z Calosci

Okreg - VIII przodownik kat. A
Okreg - X przodownik kat. C
Okreg - VII przodownik kat. D
Okreg - XV przodownik GMP

SEZON 2012:

SEKCJA:
MISTRZ - Sekcji Golebi Doroslych z Calosci
I V-ce Mistrz - Sekcji Golebi Doroslych TYPOWANE

ODDZIAL:
I V-ce Mistrz z Calosci
6 miejsce - kat. A
9 miejsce - kat. B
5 miejsce - kat. D
4 miejsce - kat. M
11 miejsce - kat. GMP
3 Lotnik Oddzialu kat.M

OKREG:
13 miejsce - kat. A
28 miejsce -kat. B
17 miejsce - kat. D
13 miejsce - kat. M

REGION:
28 miejsce - kat. M

SEZON 2013:

SEKCJA:
MISTRZ - Golebi mlodych z calosci
MISTRZ - Golebi mlodych typowane
V-ce Mistrz Golebi mlodych z calosci druga drużyna
MISTRZ - Golebi doroslych z calosci
MISTRZ - Golebi doroslych typowane
I-Lotnik golebi mlodych
I-Lotnik golebi doroslych samica
I-Lotnik golebi doroslych samiec

ODDZIAL:
V-ce Mistrz Golebi doroslych kategoria z calosci
V-ce Mistrz Golebi doroslych kategoria typowane
I Lotnik Oddzialu 12 konk.
VI Lotnik Oddzialu 12 konk.

SEZON 2014:

SEKCJA:
V-ce MISTRZ - Golebi mlodych z calosci
V-ce MISTRZ - Golebi mlodych typowane
MISTRZ - Golebi doroslych z calosci
V-ce MISTRZ - Golebi doroslych typowane
3,4,5-Lotnik golebi doroslych
MISTRZ- Lotow Dalekodystansowych

ODDZIAL:
MISTRZ - Golebi doroslych kategoria z calosci
III Przodownik - Golebi doroslych kategoria typowane
11,12,13 - Lotnik Oddzialu
I V-ce MISTRZ kat.B
I V-ce MISTRZ kat.C
I V-ce MISTRZ kat.GMP
IV Przodownik kat.M

OKREG:
III Przodownik kat.GMP
VII Przodownik kat.C

SEZON 2015:

W kategorii Ligi Oddzialowej od 2004 roku do roku 2015. Hodowla "Lisowski-Kowalski" utrzymuje sie w pierwszej trojce Oddzialu Gora-Wschowa.
Osiagnelismy:
50 x Tytul Mistrzowski na szczeblu Oddzialu i Okregu.
31 x Lotnik w pierwszej trojce Oddzialu i Okregu.
90 x Tytul mistrzowski na szczeblu Sekcja, Oddzial, Okreg.

Wyniki za 2015r. - 36 x dyplom za golebie w pierwszej trojce w Lotach na szczeblu Sekcja/Oddzial.

Sekcja:
Mistrz Golebi doroslych Liga Typowane.
Mistrz Golebi doroslych Liga z Calosci
Mistrz Golebi mlodych Liga z calosci
I Lotnik sekcji golebi doroslych samiec
I Lotnik sekcji golebi doroslych samica
I lotnik sekcji golebie roczne

Oddzial:
Mistrz Golebi doroslych Liga z Calosci - Drugi rok z rzedu.
V-ce Mistrz Golebi doroslych Liga Typowane.
I V-ce Mistrz kat "B"
Mistrz Kat "M"
I Przodownik kat "D"
I Przodownik kat "GMP"
I Lotnik kat. "B"
I Lotnik kat. "C"
III Lotnik Oddzialu 11 konk.

Okreg:
Mistrz kat "M"- 45,56 ceof.
I Lotnik kat "C"- 5,96 ceof.
III Lotnik kat. "B"- 25,54 ceof.

Region:
IV - Przodownik kat."M"
8 - Lotnik kat. "C"

Mistrzostwa Polski:
23 przodownik Polski kat M.

SEZON 2016:

Sekcja/ 40 hodowców:
MISTRZ- Gołębi dorosłych Liga z Całości
MISTRZ- Gołębi dorosłych Liga Typowane
I Lotnik- samica 12 konk
I Lotnik- samiec 11 konk
I Lotnik- roczne
3 x- pierwsza seria z lotów maratońskich ‘’700 +’’
MISTRZ- Gołębi młodych Liga z Całości
V-ce MISTRZ- Gołębi młodych Liga Typowane
1,3,5,6,7,8 ,10,11 Lotnik- gołębie młode

Oddział /131 hodowców:
MISTRZ- w Super Mistrzostwie Oddziału gołębie stare + młode
MISTRZ- Gołębi dorosłych Liga z Całości
MISTRZ- Gołębi dorosłych Liga Typowane
MISTRZ- kat. "GMP"
MISTRZ- kat."D"
V-ce MISTRZ- kat."C"
I V-ce MISTRZ- kat."A"
I V-ce MISTRZ- Inter mistrzostwo
I Przodownik- kat. "B"
I Przodownik- Loty gołębi młodych
2- Lotnik Kat."B" -19,37 coef.
2- Lotnik kat."C" -17,75 coef.
3- Lotnik kat."C" -20,40 coef.
1- Lotnik kat."D"
5- Lotnik kat."D"
3- Lotnik kat."M" -17,54 coef.
4- Lotnik kat."R" -93,88 coef.
4,5,7-Lotnik z całości spisu.

Okręg:
V-ce MISTRZ- kat."B"-201,81 coef.
V-ce MISTRZ- kat."GMP"- 1833,83.
I Przodownik- kat."C"
I Przodownik- kat. Liga okręgowa 3-pierwsze z 50-tki

Region:
III Przodownik- kat."C" 66,54 coef.

SEZON 2017:

Sekcja:
MISTRZ Golebi doroslych Liga z Calosci
MISTRZ Golebi doroslych Liga Typowana
MISTRZ Golebi mlodych Liga z Calosci
V-ce MISTRZ Golebi mlodych Liga Typowana
1,3,4,5,9,12,13.. Lotnik sekcji golebie dorosle

ODDZIAL:
SUPER MISTRZ ODDZILAU golebie Stare + Mlode
MISTRZ Golebi doroslych Liga z Calosci
MISTRZ Golebi doroslych Liga Typowane
MISTRZ Golebi Mlodych Liga Oddzialowa
MISTRZ kat. "GMP"- 1862,03 pkt
MISTRZ kat. ''R''
V-ce Mistrz kat."A"
V-ce Mistrz kat. "B"
V-ce MISTRZ kat."D" I V-ce Mistrz kat."C"
3,5-Lotnik Kat."A"
4-Lotnik kat."C"
4-Lotnik kat."D"
1,4-Lotnik kat."R"
3,6-Lotnik z calosci spisu

LOTNIKI ODDZIALU ''0218'' pochodzace z naszej hodowli u kolegi Marek Stankiewicz: 5 Lotnik kat.''B''
5 Lotnik kat.''C''
4 lotnik kat''M''
Loty Mlode:
III Przodownik Liga Oddzialowa
V-ce Mistrz Oddzialu kat. "GMP"
III Lotnik Oddzialu
3 lata z rzedu Mistrz Sekcji
Kolega Marek posiada w 100% golebie z naszej hodowli

Okreg:
MISTRZ kat."GMP"
I Przodownik kat."C"
II Przodownik kat."B"

Region:
Kat. GMP - 5 przodownik
Kat.B. - 40 przodownik
Kat.C. - 27 przodownik

25 PRZODOWNIK POLSKI w kat. "GMP"

SEZON 2018:

Sekcja 2018 r:
MISTRZ Golebi Mlodych calosc
V-ce MISTRZ Golebi Mlodych typy.
MISTRZ Golebi doroslych Liga z Calosci.
MISTRZ Golebi doroslych Liga Typowane
Lotnik golebie dorosle: 1,2,3,4,5,9,10,13,15,17,18,19,22,23,24,25,28,33,35,46,49,50,52,59,60,63,64,66.../ 1500 na spisach.
Lotniki golebie mlode: 1,2,6,8,9,10,11,12,16,19,20...

Sezon 2018 Wyniki Oddzial:
MISTRZ Golebi Młodych Liga Oddzialowa.
SUPER MISTRZ ODDZIALU golebie Stare + Mlode.
MISTRZ Golebi doroslych Liga z Calosci.
MISTRZ Golebi doroslych Liga Typowane
MISTRZ kat. "GMP"
MISTRZ kat. "B"
MISTRZ kat."C"
MISTRZ kat."D"
I V-ce Mistrz kat"A"
I V-ce Mistrz kat"G"

Lotniki Oddzial:
Kat.B.- 5,6,8,9.
Kat.C.- 3,4,6,7.
Kat.D.- 1,5,7,9.
Kat.G.- 3
Lotniki z calosci spisu na ponad 7 tys zgloszonych: 1,4,10,12,16,22,28,38,51,64,65,69,74,75,77,78,85,100.
Lotniki z calosci spisu golebie mlode na ponad 7 tys. 1,3,23,29…

Wyniki Okreg:
MISTRZ kat."C"
MISTRZ kat. "GMP"
I V-ce Mistrz kat"B"
I V-ce Mistrz kat"D"

Wyniki oraz LOTNIKI ODDZIALU ''0218'' pochodzace z naszej hodowli u kolegi Marek Stankiewicz
7 lotnik Oddzialu kat.B.
2 Lotnik Oddzialu kat.C.
9,10 Lotnik Oddzialu kat.G.
8 Lotnik Oddzialu 11 konk.
I v-ce Mistrz Oddzialu Intermistrzostwo.
I v-ce Mistrz golebie mlode.
I przodownik Oddzialu SUPERMISTRZOSTWO.
I przodownik Oddzialu 50-tka.
I przodownik Oddzialu kat.G.
I przodownik Oddzialu kat.M.


Sezon 2014-2015-2016-2017-2018: 41 x TYTUL MISTRZOWSKI ODDZIALU !!!!
33 x LOTNIKI w pierwszej 5-tce Oddzialu. !!!!!!!!!!!
Aktualne wyniki hodowli z 4 ostatnich lat !!!!
W kategorii Ligi Oddzialowej od 2004 roku do roku 2018. Hodowla "Lisowski-Kowalski"
utrzymuje sie w pierwszej trojce Oddzialu "2018" Gora-Wschowa. "Przez ostatnie Piec lat z rzedu Mistrz Oddzialu"
'' Mistrzostwo szybkosciowe calosc !!!
Na chwile obecna nasz oddzial liczy ok. 150 hodowcow.