Kapusta Jacek – Oddział 0162 Trzebinia


Hodowla Gołębi Pocztowych
KAPUSTA JACEK
ODDZIAŁ 0162 TRZEBINIA
TEL. 605-903-860


HODOWLA OPARTA NA GOŁĘBIACH
HANSA HIRNA I PAWŁA MĘDRYSY


RODOWOD PL-0162-17-4312 RODOWOD PL-026-13-5818
RODOWOD BOSY-2016 RODOWOD DV-02887-12-316
RODOWOD DV-02887-16-2555 RODOWOD DV-04745-18-467
RODOWOD DV-5381-14-125 RODOWOD PL-026-20-1678
RODOWOD PL-0388-20-96 RODOWOD PL-0162-20-809
RODOWOD PL-0162-16-9474
RODOWOD PL-0388-17-3546 RODOWOD PL-0388-13-4251
RODOWOD PL-0459-15-3899 RODOWOD PL-0143-17-3291
RODOWOD PL-0143-17-8495 RODOWOD PL-0388-17-3559
RODOWOD PL-026-16-703 RODOWOD CZ-074-16-338
RODOWOD PL-053-19-11685 RODOWOD PL-0395-18-5152

DZIECI PL-026-13-5818:

RODOWOD PL-0388-15-389
RODOWOD PL-0388-15-389A
RODOWOD PL-0162-16-7750
RODOWOD PL-0162-16-7750A
RODOWOD PL-0162-16-7750B
RODOWOD PL-0162-16-7751
RODOWOD PL-0162-16-7751A
RODOWOD PL-0162-16-7751B
RODOWOD PL-0162-16-7751C
RODOWOD PL-0162-17-2259 RODOWOD PL-0162-17-2258
RODOWOD PL-0162-17-2258A
RODOWOD PL-0162-17-2258B
RODOWOD PL-0162-17-2258C
RODOWOD PL-0162-17-2258D
RODOWOD PL-0162-17-2242
RODOWOD PL-0162-17-2242A
RODOWOD PL-0162-17-2242B
RODOWOD PL-0162-17-2242C
RODOWOD PL-0162-17-2211
RODOWOD PL-0162-17-2211A
RODOWOD PL-0162-19-55 RODOWOD PL-0162-19-19
RODOWOD PL-0162-19-18 RODOWOD PL-0388-20-5818