Biskup Józef & Ojciec – Oddział 0268 Zawadzkie


 

Hodowla Gołębi Pocztowych
BISKUP JÓZEF & OJCIEC
ODDZIAŁ 0268 ZAWADZKIE
TEL. 506-924-778
www.hodowlabiskup.prv.pl
24 x 1 konkurs w sezonach 2010–2012 !!!
40 tytułów Mistrzowskich w sezonach 2010-2012 !!!
(16 x Mistrz, 12 x I V-ce Mistrz, 12 x II V-ce Mistrz)1 Lotnik Okręgu Opole gołębi młodych 2012
(coef. = 2,13; poz.: 1, 1, 3, 3…) na ponad 100 000 gołębi

3 wynik w Polsce !!!
6 wynik w EUROPIE !!!

2 wynik Kat. C w roku 2011 ( Pl 0268-08-9817 za lata 2010-2011)
Okręg Opole (2-gi najlepszy lotnik na ponad 100 000 gołębi)

Mistrzostwo Polski gołębi młodych 2012 – 13 przodownik Biskup Józef i Ojciec

 

 

OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2010:


Mistrzostwo Tradycyjne Oddziału Zawadzkie 2010 – Młode
Mistrz Oddziału Biskup Tomasz (II drużyna)

Mistrzostwo Championów Oddziału Zawadzkie 2010 – Młode
Mistrz Oddziału Biskup Józef i Ojciec (I drużyna)

Mistrzostwo Coefficientów Oddziału Zawadzkie 2010 – Młode
Mistrz Oddziału Biskup Józef i Ojciec (I drużyna)

Mistrzostwo Tradycyjne Oddziału Zawadzkie 2010 – Młode
I V-ce Mistrz Oddziału Biskup Józef i Ojciec (I drużyna)

Mistrzostwo Tradycyjne Oddziału Zawadzkie 2010 – Dorosłe
II V-ce Mistrz Oddziału Biskup Józef i Ojciec

Mistrzostwo Championów Oddziału Zawadzkie 2010 – Młode
II V-ce Mistrz Oddziału Biskup Tomasz (II drużyna)

Mistrzostwo Coefficientów Oddziału Zawadzkie 2010 – Młode
II V-ce Mistrz Oddziału Biskup Tomasz (II drużyna)

Mistrzostwo Championów Oddziału Zawadzkie 2010 – Dorosłe
1 Przodownik Oddziału Biskup Józef i Ojciec

Mistrzostwo Lotów Krótkich i Średnich Oddziału Zawadzkie 2010 – Dorosłe
2 Przodownik Oddziału Biskup Józef i Ojciec


SEZON 2011:S e k cj a J e m i e l n i c a – P i o t r ó w k a (42 hodowców):
Mistrz Coefficientów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec

Mistrz Championów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec

Mistrz w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz Lotów Krótkich i Średnich gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
II V-ce Mistrz Tradycyjny gołębi młodych – M Stefański – T Biskup

1 Przodownik Mistrzostwo Tradycyjne gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
1 Przodownik Mistrzostwo Championów gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
1 Przodownik Coefficientów gołębi młodych – M Stefański – T Biskup
2 Przodownik Mistrzostwo Maraton gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
2 Przodownik Mistrzostwo 5-tki z całości gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
2 Przodownik Mistrzostwo Championów gołębi młodych – M Stefański – T Biskup
2 Przodownik w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – M Stefański – T Biskup

O d d z i a ł Z a w a d z k i e (139 hodowców):
II V-ce Mistrz w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
2 Przodownik Mistrzostwo Maraton gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
2 Przodownik Championów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
4 Przodownik Coefficientów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
5 Przodownik Mistrzostwo Championów gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
6 Przodownik Tradycyjny gołębi młodych – M Stefański – T Biskup
7 Przodownik Lotów Krótkich i Średnich gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
8 Przodownik Mistrzostwo Championów gołębi młodych – M Stefański – T Biskup
9 Przodownik Mistrzostwo Tradycyjne gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
9 Przodownik Coefficientów gołębi młodych – M Stefański – T Biskup
9 Przodownik w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – M Stefański – T Biskup


SEZON 2012:S e k cj a J e m i e l n i c a – P i o t r ó w k a (35 hodowców):
Mistrz Championów gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Tradycyjne Mistrzostwo gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Coefficientów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec

Mistrz Championów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec

Mistrz w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz Tradycyjne Mistrzostwo gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz Loty Długie gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
II V-ce Mistrz Otwarte Mistrzostwo (5-tki) gołębi dorosłych – Biskup Józef i OjciecO d d z i a ł Z a w a d z k i e (129 hodowców):
Mistrz Tradycyjne Mistrzostwo gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Championów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz Championów gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz w klasyfikacji Tradycyjnej goł. młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
II V-ce Mistrz Coefficientów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
II V-ce Mistrz w klasyfikacji Coeff. gołębi młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
I Przodownik Loty Długie gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
II Przodownik Mistrzostwo Tradycyjne gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
III Przodownik Otwarte Mistrzostwo (5-tki) gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec


SEZON 2013:15 tytułów Mistrzowskich:
(9 x Mistrz, 3 x I V-ce Mistrz, 3 x II V-ce Mistrz)

55 tytułów Mistrzowskich w sezonach 2010 – 2013 !!!

S e k cj a J e m i e l n i c a – P i o t r ó w k a ( 33 hodowców ):
Mistrz Kategoria „A” gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Tradycyjne Mistrzostwo gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Coefficientów gołębi młodych (ze spisu 40-stki do MP) – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Coefficientów gołębi młodych (z całego gołębnika) – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Championów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz Kategoria „gołębie roczne” – Biskup Tomasz

II V-ce Mistrz Kategoria „C” gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
II V-ce Mistrz Kategoria „D” gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec

O d d z i a ł Z a w a d z k i e ( 114 hodowców ):
Mistrz Tradycyjne Mistrzostwo gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz Championów gołębi młodych – Biskup Józef i Ojciec
Mistrz w klasyfikacji gołębi młodych do Okręgu – Biskup Józef i Ojciec
I V-ce Mistrz Coefficientów gołębi młodych (ze spisu 40-stki do MP) – Biskup J. i O.
I V-ce Mistrz Coefficientów gołębi młodych (z całego gołębnika) – Biskup Józef i Ojciec
II V-ce Mistrz Kategoria „gołębie roczne” – Biskup Tomasz
I Przodownik Kategoria „A” gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
II Przodownik Kategoria „C” gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec
III Przodownik Kategoria „D” gołębi dorosłych – Biskup Józef i Ojciec

Sezon 2013 – drugi raz z rzędu Mistrzostwo Oddziału młodych i trzeci raz w ciągu czterech ostatnich sezonów (MISTRZ: 2010, 2012, 2013) !!!

1, 3, 5, 8, 9, 31, 35, 38 … Lotnik Oddziału gołębi młodych ( na 4704 gołębi )

1, 3, 4, 8, 15, 19, 51 … Lotnik (młode) w zestawieniu oddziału do Okręgu Opole ( na 4704 gołębi )


www.hodowlabiskup.prv.pl
 www.hodowlabiskup.prv.pl