Bobek Stanisław – Oddział 0439 Podhale-Tatry


Hodowla Gołębi Pocztowych
BOBEK STANISŁAW
ODDZIAŁ 0439 PODHALE-TATRY
TEL. 601-428-089BRZANA TADEUSZ:

KARTA PL-0234-09-40 KARTA PL-0234-09-41
KARTA PL-0234-09-46
KARTA 2 PL-0234-09-46
KARTA PL-0234-09-47
KARTA 2 PL-0234-09-47

PETER v.d. MERVE:

RODOWOD NL-2012-1620304 RODOWOD NL-2012-1635709
RODOWOD NL-2012-1635722 RODOWOD NL-2012-1635739 RODOWOD NL-2012-1635892

A. u. W. DRAPA:

RODOWOD DV-01769-12-259 RODOWOD DV-01769-12-627
RODOWOD DV-01769-12-469 RODOWOD DV-01769-12-475

KUŚ KRZYSZTOF:

RODOWOD PL-0393-12-3636 RODOWOD PL-0393-12-3671

PALARSKI DOMINIK:

RODOWOD PL-0417-08-15146 RODOWOD PL-0417-13-8497

POZOSTAŁE GOŁĘBIE Z HODOWLI STANISŁAWA BOBKA:

RODOWOD BELG-2011-2073949 RODOWOD BELG-2012-6235464 RODOWOD BOSY 748
RODOWOD PL-0231-05-11606
RODOWOD PL-0317-10-14091
RODOWOD PL-0317-11-5894 RODOWOD PL-0329-11-8156 RODOWOD PL-0329-11-8288
RODOWOD SK-02901-12-258

ZŁOTA PARA ROZPŁODOWA

KARTA SK-29-2002-2051 RODOWOD SK-01408-05-1088