Gurgul Kazimierz – Oddział 0314 Brzesko


Hodowla Gołębi Pocztowych
GURGUL KAZIMIERZ
ODDZIAŁ 0314 BRZESKO
TEL. 697-023-818 

OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2009:

Oddział:
Mistrz kat. “A”
Mistrz kat. “B”
I v-ce Mistrz kat. “GMP”
I v-ce Mistrz Współzawodnictwo “Tradycyjne”
II v-ce Mistrz kat. “M”
I v-ce Mistrz Współzawodnictwo “Chempionów”
1 Lotnik kat. “B” – PL-0314-07-2615
II v-ce Mistrz Lotów Dalekodystansowych
Najlepszy Lotnik kat. “M” – PL-0314-06-6038
Najlepszy Lotnik Gołębi Młodych – PL-0314-09-601
IV Lotnik Współzawodnictwa “Tradycyjnego” – PL-0314-07-2638

Okręg:
II v-ce Mistrz kat. “A”
I Nagroda Standard Olimpijski Samce – PL-0314-07-2606
III Nagroda Klasa Dalekodystansowa Extra – PL-0314-06-6038
I Nagroda Standard Olimpijski Samce – PL-0314-06-6017
III Nagroda w Klasie Sport “D” – PL-0314-07-2615
IV Przodownik Współzawodnictwa za ostatnie 5 lat
VI Przodownik Współzawodnictwo “Tradycyjne Gołębie Dorosłe”
V Przodownik kat. “M”
IV Przodownik kat. “GMP”
VI Przodownik Współzawodnictwo “Tradycyjne Jubileuszowe”
II Lotnik Okręgu Kat. “M” – PL-0314-06-6038
I Przodownik Współzawodnictwo “Championów”
II Lotnik Okręgu kat. “B” – PL-0314-07-2615

Region IV Kraków:
XXXI Przodownik kat. “A”
XVII Przodownik kat. “GMP”


SEZON 2010:

Oddział:
Mistrz Współzawodnictwo “Tradycyjne””
II v-ce Mistrz kat. “B”


SEZON 2011:

Oddział:
Mistrz Współzawodnictwa “Puchar Jubileuszowy”
Mistrz Współzawodnictwa “Chempionów”
Mistrz kat. “GMP”
Mistrz kat. “B”
I v-ce Mistz kat. “C”
Mistrz kat. “M”
Mistrz 1 Ligii
I v-ce Mistrz Współzawodnictwa “Tradycyjnego”
I v-ce Mistrz “Trzech Roczniaków”
I Lotnik “GMP” – PL-0314-08-5
I Lotnik kat. “C” – PL-0314-08-5
I Lotnik Współzawodnictwa Tradycyjnego PL-0314-08-5
IV konk. z lotu Salzwedel 1 – PL-0314-08-5
V konk. z lotu Salzwedel 3 – PL-0314-08-5
II Lotnik kat. “B” – PL-0314-09-610
II Miejsce Najlepszej Serii zL lotu Salzwedel
IV Lotnik “GMP” – PL-0314-09-610
Najlepszy Roczny Gołąb Oddziału – PL-0314-10-3706
I Lotnik kat. “M” – PL-0314-09-665

Okręg:
I v-ce Mistrz kat. “M”
I Nagroda w Klasie Sport “H” za Standard – PL-0314-08-5
I Lotnik kat. “GMP” – PL-0314-08-5
I Nagroda w Klasie Sport “H” – PL-0314-08-5
IV Nagroda w Klasie Standard Olimpijski Samice – PL-0314-08-34
III Przodownik “Super Mistrzostwo za 5 lat”
IV Przodownik Współzawodnictwo “Tradycyjne”
I Przodownik kat. “GMP”
II Przodownik Współzawodnictwa “Chempionów”
IV Przodownik kat. “B”
II Lotnik kat. “C” – PL-0314-08-5
III Lotnik kat. “M” – PL-0314-09-665


SEZON 2012:

Oddział:
Mistrz kat. “GMP”
Mistrz Współzawodnictwo Chempionów
I v-ce Mistrz Współzawodnictwo Tradycyjne seria 7 z 50
I v-ce Mistrz Współzawodnictwo Prestiżowe seria 10 z całości
I v-ce Mistrz kat. “C”
II Lotnik kat. “A” – PL-0314-10-3732
I Lotnik “GMP” – PL-0314-10-3732
IV Lotnik Współzawodnictwa Tradycyjnego – PL-0314-10-3732
I Lotnik kat. “B” – PL-0314-08-5
1 m lot z miejscowości Helmstedt 3 – PL-0314-08-5

Okręg:
I v-ce Mistrz kat. “GMP”
I Przodownik kat. “C”
I Przodownik Współzawodnictwo Chempionów
VI Przodownik Współzawodnictwo Tradycyjne
III Przodownik Współzawodnictwo Super Mistrzostwo za 5 lat
VII Przodownik Współzawodnictwo Prestiżowe
VI Lotnik kat. “GMP”- PL-0314-10-3732
VII Lotnik kat. “GMP” – PL-0341-08-5
3 konk. lot z miejscowości Helmstedt 3 – PL-0314-08-5
I nagroda Sport Olimpijski kat. “M” – PL-0314-08-5
I nagroda Sport Olimpijski kat. “M” Standard – PL-0314-08-5
III nagroda Standard Olimpijski Samiczki – PL-0314-08-11


Sezon 2015:
V-ce mistrz oddziału Kat.  „M”
Mistrz Oddziału  gołębi młodych  „tradycyjne”
Mistrz Oddziału gołębi młodych  „coefficientowy”
Mistrz Oddziału gołębi młodych 10 z całości
I lotnik Oddziału
II lotnik Oddziału

Okręg
Mistrz Okręgu Tarnów we współzawodnictwie „coefficiontowym”


Sezon 2016:
Super Mistrz oddziału Brzesko dorosłe i młode
Mistrz Oddziału gołębi starych współzawodnictwo  „Tradycyjne”
Mistrz Oddziału gołębi starych współzawodnictwo „10 x Całość”
Mistrz  Oddziału gołębi starych współzawodnictwo „Championów”
Mistrz Oddziału gołębi „Roczniaki”
Mistrz Oddziału w lotach dalekodystansowych
Mistrz Oddziału gołębi starych współzawodnictwo „Prestiżowych”
Mistrz Oddziału Kat. „GMP”
Mistrz Oddziału Kat. „M”
Mistrz Oddziału  Kat. „B”
II V-ce Mistrz Oddziału Kat. „A”
II Lotnik Kat. „M”
I Lotnik Kat. „C”
I Lotnik Kat. „B”
II Lotnik Kat. „B”

Okręg Tarnów:
Mistrz Okręgu Tarnów we współzawodnictwie „tradycyjnym”
Mistrz Okręgu Kat. „GMP”
Mistrz  Okręgu Kat. „M”
II V-ce mistrz Okręgu Kat. „B”
II lotnik Okręgu Kat. „M”
III lotnik  Okręgu Kat.  „C”

Rejon IV:
7 Przodownik Kat. „M”
33 Przodownik Kat. „B”
28 Przodownik Kat. „GMP”
45 Przodownik Intermistrzostwo

Mistrzostwo Polski:
28 Przodownik Kat. „M”
77 Przodownik Kat. „GMP”


Sezon 2017:

Oddział Brzesko:
Tradycyjne Dorosłe – II V-ce Mistrz
Tradycyjne 10/Całości – II V-ce Mistrz
3 Lotnik Tradycyjny 13 konk.
1 Liga – Mistrz
GMP – Mistrz
Prestiż – Mistrz
Kat. A – Mistrz
Kat. C – Mistrz
Młode 15/8  – I V-ce Mistrz

Okręg Tarnów:
Tradycyjne – 2 Przodownik

GMP – I V-ce Mistrz
Prestiżowe – 1 Przodownik
Kat. C – Mistrz


Sezon 2018:

Oddział Brzesko:
Tradycyjny – Mistrz
Prestiż – I V-ce Mistrz
Kat. B – Mistrz
GMP – Mistrz
1 Lotnik kat. B

Okręg Tarnów:
Kat. GMP – Mistrz
SUPER MISTRZ ZA 5 LAT – II V-ce Mistrz
Najlepszy Lotnik kat.B


Sezon 2019:

Oddział Brzesko:
Kat. A – Mistrz
Kat. C – Mistrz
Kat. M – I V-ce Mistrz
Kat. GMP – Mistrz
Tradycyjne – Mistrz
Prestiżowe – I V-ce Mistrz

Okręg Tarnów:
Kat. B – I V-ce Mistrz
Kat. GMP – I V-ce Mistrz
Tradycyjne – Mistrz
Prestiżowe – II V-ce Mistrz
SUPER MISTRZ ZA 5 LAT – I V-ce Mistrz
4 Gołębie na Wystawie Ogólnopolskiej

 

ZA OSTATNIE LATA
34 X MISTRZ ODDZIAŁU
11 X MISTRZ OKRĘGU


Sezon 2020:

Oddział Brzesko:
Współzawodnictwo Tradycyjne – Mistrz
Współzawodnictwo Prestiżowe – II V-ce Mistrz
Kat. GMP – Mistrz
Kat. A – Mistrz
Kat. B – I V-ce Mistrz

Kat. C – Mistrz
Kat. M – Mistrz
Kat. Derby – Mistrz
Lotniki:

kat. A – 2,3
kat. B – 2
kat. C – 1
kat. M – 1,3
Lotniki Tradycyjne:
PL-0314-18-154 – 13 konk.
PL-0314-18-152 – 13 konk.

Okręg Tarnów:
Tradycyjne – Mistrz

SUPER MISTRZ ZA 5 LAT – Mistrz
Kat. GMP – II V-ce Mistrz
Kat. A – Mistrz
Kat. C – Mistrz
Kat. M – Mistrz

Kat. Intermistrzostwo – Mistrz
Kat. Derby – Mistrz
Zespół Lotników – I V-ce Mistrz

Rejon IV:
Kat. GMP – 15 Przodownik
Kat. A – 11 Przodownik
Kat. C – I V-ce Mistrz
Kat. M – 7 Przodownik

Kat. Intermistrzostwo – 8 Przodownik
Zespół Lotników – 9 Przodownik

Mistrzostwa Polski:
Kat. GMP – 74 Przodownik
Kat. A – 41 Przodownik
Kat. C – 1 Przodownik
Kat. M – 18 Przodownik

Kat. Intermistrzostwo – 60 Przodownik


Sezon 2021:

Oddział Brzesko:
Współzawodnictwo Tradycyjne –  II V-ce Mistrz
Kat. A – Mistrz
Kat. B – I V-ce Mistrz

Kat. C – Mistrz
Kat. M – II V-ce Mistrz
Lotniki:

kat. A – 1 Lotnik

Okręg Tarnów:
Tradycyjne – 1 Przodownik
Prestiżowe – 3 Przodownik
SUPER MISTRZ ZA 5 LAT – Mistrz
Kat. A – 3 Przodownik
Kat. B – 11 Przodownik
Kat. C – 2 Przodownik
Kat. M – 9 Przodownik

Kat. Intermistrzostwo – II V-ce Mistrz
Kat. Derby – 1 Przodownik

IMG_0222WYBITNE GOŁĘBIE KAZIMIERZA GURGULA: