Jackowski Tomasz – Oddział 0283 Mosina


Hodowla Gołębi Pocztowych:
JACKOWSKI TOMASZ

ODDZIAŁ 0283 MOSINA
TEL: 501-302-218


Gołębie Trzaska Marek:

RODOWOD PL-0264-17-3769 RODOWOD PL-0264-18-10303
RODOWOD PL-0283-18-8837 RODOWOD PL-0283-18-8854
RODOWOD PL-0283-18-8855 RODOWOD PL-0283-18-8893 RODOWOD PL-0283-18-8894
RODOWOD PL-0264-14-9212 RODOWOD PL-0264-17-3664 RODOWOD PL-0264-17-3776

Nowe Nabytki:

RODOWOD DV-08943-17-31 RODOWOD PL-0168-18-3077
RODOWOD PL-0346-18-9434 RODOWOD PL-0442-18-813
RODOWOD PL-0442-18-839 RODOWOD PL-0226-18-930
RODOWOD Belg-2018-6105073 RODOWOD Belg-2018-6105207
RODOWOD DV-099-17-972 RODOWOD DV-08579-17-703
RODOWOD DV-09715-17-624 RODOWOD DV-09715-17-667
RODOWOD PL-0367-18-9642 RODOWOD PL-0367-18-9683

Gołębie Eric Van Steenbergen

RODOWOD PL-0283-16-8625
RODOWOD BELG-2006-6058412 RODOWOD BELG-2013-6199206 RODOWOD DV-07566-12-674
RODOWOD DV-03273-13-525 RODOWOD BELG-2012-6255463 RODOWOD BELG-2012-6255554
RODOWOD BELG-2013-6199274 RODOWOD DV-02055-13-129 RODOWOD DV-02055-13-127
RODOWOD DV-02055-13-132 RODOWOD DV-02055-13-153 RODOWOD PL-0283-14-7283
RODOWOD PL-0283-14-7288 RODOWOD PL-0283-15-3476 RODOWOD PL-0283-15-3486
RODOWOD PL-0283-15-3472 RODOWOD PL-0283-15-3487 RODOWOD PL-0283-15-3477
RODOWOD PL-0283-16-8786

Gołębie Rainer Pauttmann:

RODOWOD  DV-0516-16-16
RODOWOD DV-0516-08-1190 RODOWOD DV-0516-08-243 RODOWOD DV-0516-06-1542
RODOWOD DV-0516-10-1496 RODOWOD DV-0516-08-1519 RODOWOD DV-0516-08-304
RODOWOD DV-0516-16-15 RODOWOD PL-0283-09-6610 RODOWOD PL-0283-10-2265
RODOWOD PL-0283-12-10292 RODOWOD PL-0283-12-10293 RODOWOD PL-0283-13-619
RODOWOD PL-0283-13-614 RODOWOD PL-0283-14-7238 RODOWOD PL-0283-09-6693
RODOWOD PL-0283-13-600 RODOWOD PL-0283-13-607 RODOWOD PL-0283-15-2941
RODOWOD PL-0283-15-2942 RODOWOD PL-0283-15-3000 RODOWOD PL-0283-13-99

Gołębie Toma Arkadiusz:

RODOWOD PL-0274-14-4590 RODOWOD PL-0274-14-9515 RODOWOD PL-0224-15-11960

Pozostałe Gołębie z Zagranicznych i Polskich Hodowli:

RODOWOD PL-0243-17-7675 RODOWOD PL-0283-15-6215 RODOWOD PL-0285-15-16469
RODOWOD DV-7237-14-279 RODOWOD BELG-2012-6212447 RODOWOD BELG-2012-6212459
RODOWOD DV-0271-10-135 RODOWOD DV-0476-11-1444 RODOWOD DV-04687-13-364
RODOWOD NL-2015-1107867
RODOWOD DV-0476-15-450 RODOWOD DV-08067-16-780 RODOWOD DV-08067-16-765
RODOWOD PL-0446-16-2263 RODOWOD PL-0285-10-13897 RODOWOD PL-0283-11-10874
RODOWOD PL-0283-08-718 RODOWOD PL-0285-14-19761 RODOWOD PL-0283-15-6225
RODOWOD PL-0189-14-7948 RODOWOD PL-0283-15-6209 RODOWOD PL-0283-15-8593
RODOWOD PL-0283-10-9444 RODOWOD PL-0283-11-14147 RODOWOD PL-0283-12-11897
RODOWOD PL-0283-13-395 RODOWOD PL-0283-14-7289 RODOWOD PL-050-13-1873
RODOWOD PL-050-13-2177 RODOWOD PL-0170-14-8191 RODOWOD PL-0170-14-8200
RODOWOD PL-0285-15-1977 RODOWOD PL-0285-15-1978 RODOWOD PL-0259-16-6831

“Młode 2017 po Oryg. E.Van Steenbergen, R.Puttmann, Vandenabeele i inne”
 “Hodowla Gołębi Pocztowych Jackowski Tomasz”
Cena do uzgodnienia
Tel.kontaktowy 501 302 218

PARA NR.1

RODOWOD BELG-2006-6058412 RODOWOD PL-0283-15-3472

PARA NR.2

RODOWOD DV-07566-12-674 RODOWOD PL-0283-16-8786

PARA NR.3

RODOWOD PL-0283-14-7283 RODOWOD BELG-2013-6199274

PARA NR.4

RODOWOD BELG-2013-6199206 RODOWOD DV-02055-13-127

PARA NR.5

RODOWOD PL-0283-14-7288 RODOWOD BELG-2012-6255554

PARA NR.6

RODOWOD PL-0283-15-3486 RODOWOD PL-0283-15-3487

PARA NR.7

RODOWOD PL-0283-15-3476 RODOWOD DV-02055-13-132

PARA NR.8

RODOWOD DV-03273-13-525 RODOWOD BELG-2012-6255463

PARA NR.9

RODOWOD DV-0516-16-15 RODOWOD DV-0516-08-1519

PARA NR.10

RODOWOD DV-04687-13-364 RODOWOD DV-0271-10-135

PARA NR.11

RODOWOD DV-7237-14-279 RODOWOD PL-0283-15-2942

PARA NR.12

RODOWOD PL-0283-09-6610 RODOWOD PL-0224-15-11960

PARA NR.13

RODOWOD PL-0283-13-619

PARA NR.14

RODOWOD PL-0283-15-8593 RODOWOD PL-0446-16-2263

PARA NR.15

RODOWOD PL-0283-15-6225 RODOWOD PL-0283-14-7289