Krawczyk Michał – Oddział 0156 Sosnowiec


Hodowla Gołębi Pocztowych
KRAWCZYK MICHAŁ
ODDZIAŁ 0156 SOSNOWIEC
TEL: 794-972-400
.
.
OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2010 – ODDZIAŁ SOSNOWIEC:

Mistrz Oddziału Gołębi Dorosłych seria 10 z całości
V – ce Mistrz Oddziału Gołębi Dorosłych seria 8 z 50-tki
Mistrz Oddziału Gołębi Młodych seria 10 z całości
Mistrz Oddziału Gołębi Młodych seria 8 z 50-tki
II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Rejonu Dąbrowa Górnicza
II Przodownik Gołębi Dorosłych Okręgu Śląsk Wschód


SEZON 2011 – ODDZIAŁ SOSNOWIEC:

III Przodownik Oddziału Gołębi Dorosłych seria 10 z całości
III Przodownik Oddziału Gołębi Dorosłych seria 8 z 50-tki
Mistrz Oddziału Gołębi Młodych seria 10 z całości
Mistrz Oddziału Gołębi Młodych seria 8 z 50-tki
Mistrz Oddziału Gołębi Młodych – Mistrzowstwo Olimpijskie
22 Lotniki Gołębi Młodych Wśród pierwszej 50-tki Lotników Oddziału


ŚREDNIA KONKURSÓW GOŁĘBI ODDAWANYCH NA SPIS
DO PIERWSZEJ 50-TKI, WZRASTA Z ROKU NA ROK,
CO ŚWIADCZY O ROZWOJU HODOWLI KOL. KRAWCZYKA:
SEZON 2009 – 6,7 konk./goł.
SEZON 2010 – 7,1 konk./goł.
SEZON 2011 – 7,1 konk./goł.


PRZEDSTAWIAMY GOŁĘBI KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO OSIĄGANYCH WYNIKÓW


RODOWOD DV-02191-03-792 RODOWOD DV-03835-08-865