Lipski Jan – Oddział 0354 Wrocław


Hodowla Gołębi Pocztowych
LIPSKI JAN
ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW
TEL: 667-723-347 LUB 880-317-275
WYBRANE LOTY GOŁĘBI MŁODYCH Z SEZONU 2012:
 


GOŁĘBIE ROZPŁODOWE:


 

RODOWOD BELG-2009-3173594 RODOWOD BELG-2008-6340333
RODOWOD BELG-2012-5087316 RODOWOD DV-0156-10-324 RODOWOD DV-01326-09-9068
RODOWOD DV-01389-08-806 RODOWOD DV-01389-12-2470 RODOWOD DV-02169-06-1175
RODOWOD DV-04976-10-818 RODOWOD DV-04976-11-543 RODOWOD DV-04976-12-473
RODOWOD DV-05149-07-279 RODOWOD DV-06535-09-299 RODOWOD DV-07580-06-568
RODOWOD NL-2008-1097453 RODOWOD PL-0264-10-6891 RODOWOD PL-0264-12-2279
RODOWOD PL-0418-08-739 RODOWOD PL-0459-11-5107 RODOWOD DV-06344-11-264
RODOWOD DV-06344-11-327 RODOWOD MATKA DV-02739-11-447
RODOWOD OJCIEC DV-02739-11-447
RODOWOD PL-0170-10-90
RODOWOD DV-02415-97-228 RODOWOD DV-03902-07-1024 RODOWOD DV-06289-09-721
RODOWOD DV-06344-08-422 RODOWOD DV-06344-10-1233 RODOWOD DV-07517-08-1827
RODOWOD DV-09993-09-1119 RODOWOD DV-09993-09-1181 RODOWOD NL-2006-1765502
RODOWOD PL-0262-04-6714 RODOWOD NL-2008-1097426 RODOWOD NL-2008-1097445
RODOWOD NL-2008-1097447 RODOWOD NL-2008-1097460 RODOWOD DV-06261-09-590
RODOWOD DV-06344-08-486 RODOWOD DV-06344-10-1284 RODOWOD NL-2009-1834001
RODOWOD NL-2009-1834103 RODOWOD NL-2009-1834196 RODOWOD PL-0170-10-109
RODOWOD PL-0262-04-6738 RODOWOD PL-0262-04-6796 RODOWOD PL-0370-02-2498
RODOWOD NL-2008-1097458 RODOWOD NL-2008-1097433 RODOWOD NL-2008-1097436
RODOWOD PL-0354-08-15416 RODOWOD MATKI DV-07467-09-100
RODOWOD OJCA DV-07467-09-100
RODOWOD MATKI DV-06289-09-719
RODOWOD OJCA DV-06289-09-719