BARCELONA 2016

Lot Narodowy Barcelona 2016
zostanie zorganizowany przez
P.K.L.G.M-WG-ZACHÓD
Lot odbędzie się 01.07.2016
przyjmowanie gołębi odbędzie się
w dniu 28.06.15 czas transportu tylko 2 dni
Gołębie należy zgłaszać do 19.06.2016
pod tel.795610882
Udziiał w locie biorą tylko gołębie zgłoszone.
Chętni do utworzenia punktów koszowań
proszeni są o kontakt telefoniczny.
Szczegóły na temat nagród oraz godzin koszowania
zostaną podane po zliczeniu zgłoszonych gołębi.
Wyniki będą dostępne na największym portalu
 Pigeon Paradise PIPA-Belgia

barcelon2016