Jankowski Łukasz – Oddział 0354 Wrocław


Hodowla Gołębi Pocztowych
JANKOWSKI ŁUKASZ
ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW
TEL. 881-469-999
 

OSIAGNIĘCIA:


Sezon 2016:

Mistrzostwa Polski
II wice Mistrz Polski kat. (M 23,52coef – z list okręgowych)

Region V
Mistrz kat. M (23.52 coef)

Okręg
Mistrz kat. M
3. Przodownik kat. A
Mistrz Kat. M
1. lotnik wyczyn 15w/15kon
2.lotnik kat. M – 1.71coef
5.lotnik kat. M – 8.95coef
7.lotnik kat. M – 12.86coef

Oddział
Mistrz kat. M
Wice Mistrz kat. A
Wice Mistrz kat. C
1. lotnik wyczyn 15w/15kon


Sezon 2015:

Oddział
Wice Mistrz GMP 2445,24 pkt.


Sezon 2012:

Mistrzostwa Polski
7. lotnik w kat. C – 4,03 coef

Okręg
1. lotnik w kat. C – 4,03 coef
2. lotnik w kat. A – 33,75 coef

Oddział
Mistrz kat. “Olimpijskie”
3. Przodownik z całości