Team Suffner – Oddział 0254 Krapkowice


Hodowla Gołębi Pocztowych
TEAM SUFFNER
ODDZIAŁ 0254 KRAPKOWICE
E-mail: teamsuffner@wp.pl
http://suffner.pl
TEL: 602-427-514 LUB 692-482-840
OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2015:

Oddział 0254 Krapkowice:
Mistrzostwo 10/cał. – MISTRZ
Mistrzostwo 15/15 – 1 Przodownik
Kat. B – II V-ce Mistrz
Kat. C – II V-ce Mistrz
Kat. M – I V-ce Mistrz
Kat. D – I V-ce Mistrz
Kat. Roczne – Mistrz
Najlepszy lotnik roczne: 3 poz – 8 konkursów , 4 poz – 8 konkursów

Okreg Opole Poludnie:
Mistrzostwo lotów w Maratonie – 1 Przodownik
Kat.A – 3 Przodownik (541,43 coef)
Kat.M – 1 Przodownik (111,47 coef)
Kat.D – 3 Przodownik (1585,43 coef)
Najlepsze lotnik Kat M: 2 pozycja (4,38 coef)
3 Seria z Maraton Cloppenburg
5 Seria z Maratonu Munster Telgte

Osiągnięcia SEZON 2015 MŁODE:
Najlepsze lotnik:
1 poz. 5 wkł./5 konk.,
3 poz. 5 wkł/5 konk Kat F (
9 , 32coef)

1 poz /7043 gołębie 145 km 115 hodowców Oddział
1 poz /11979 gołębie 145 km 231 hodowców Rejon
3 poz /7216 gołębie 117 km 115 hodowców Oddział
3 poz / 12303 gołębie 117 km 208 hodowców Rejon
11 poz / 3521 gołębie 317 km 105 hodowców Oddział
11 poz / 6163 gołębie 317 km 191 hodowcówRejon
34 poz / 2014 gołębie 570 km 64 hodowców Oddział
34 poz / 5334 gołębie 570 km 203 hodowców Rejon
51 poz / 2606 gołębie 317 km 86 hodowców Oddział
51 poz / 4570 gołębie 317 km 156 hodowców Rejon

MWG GIEWONT 2015:
PL-0254-15-3697 ZDOBYŁ 5 KONK. NA 5 LOT ZOSTAŁ 12 AS LOTNIKIEM MWG GIEWONT 2015


SEZON 2014:

Oddział 0254 Krapkowice:
1 Drużyna Suffner Norbert,Marcin

2 Drużyna Suffner Denis (tylko gołębie roczne)
Mistrz Kat. Roczne – Suffner Denis
Mistrz Kat. C – Suffner Denis
I-ve Mistrz Kat.C – Suffner Norbert,Marcin
II-ve Mistrz Kat.M – Suffner Norbert,Marcin
1 przod. Kat.D – Suffner Norbert,Marcin
1 przod. Kat. 10/całość – Suffner Norbert,Marcin
3 przod. 15/15 – Suffner Norbert,Marcin
3 roczny lotnik Oddziału 9 Konk. DV-09460-13-548 Suffner Denis
4 roczny lotnik Oddziału 8 Konk. PL-0254-13-2408 Suffner Denis
4 roczny lotnik Oddziału 8 Konk. PL-0254-13-2421 Suffner Denis

Okreg Opole Poludnie:
8 przod Mistrzostwo Seryjne – Suffner Norbert,Marcin
9 przod Kat.B – Suffner Norbert,Marcin
5 przod Kat.M – Suffner Norbert,Marcin
1 seria z lotu Munster Telgte – Suffner Norbert,Marcin
2 lotnik Kat.A 16,59 coef. – Suffner Norbert,Marcin

Rejon – Loty powyżej 500 km:
1. Wolfsburg 01–06-2014: 268 hodowców/10332 gołębie/4 Oddziały: Pozycje: 21,33,34,46,99…
2. Wolfsburg 15–06-2014: 337 hodowców/10562 gołębie/5 Oddziałów: Pozycje: 11,13,34…
3. Wolfsburg 28–06-2014: 244 hodowców/8082 gołębie/4 Oddziały: Pozycje: 10,11,15,16,17,60,75,78,82…
4. Wolfsburg 20–07-2014: 244 hodowców/6494 gołębie/5 Oddziałów: Pozycje: 10,18,19,29,34,35,36,66…

WYNIKI WSPÓLNY GOŁEBNIK 2014:

Jest to nasz pierwszy udział w imprezach. Bierzemy udział w 3 gołębnikach:

MWG ROGOWO:
14 As Lotnik PL-0254-14-6049
20 pozycja Finał (529 km) PL-0254-14-6049
23 pozycja lot konk.4 (330 km) PL-0254-14-6049
90 pozycja lot konk (233 km) PL-0254-14-6049

MWG GOSTYN:
17 pozycja lot konk 4 (266,5 km) PL-0254-14-6051
61 pozycja Finał (442,5 km) PL-0254-14-6051

WG KUŹNICA:
27 pozycja lot kon 1 PL-0254-14-6041
98 pozycja Półfinał (383 km) PL-0254-14-6041

Osiągnięcia SEZON 2014 Mistrzostwo Polski „Biuletyn DOBRY LOT”:
2 Lotnik Kat.A 16,59 coef. – Suffner Norbert,Marcin
12 Lotnik Kat.C 13,46 coef. – Suffner Norbert,Marcin
16 As lotowy Gołębie Stare – Suffner Norbert,Marcin


SEZON 2013:
1 Drużyna – Suffner Norbert,Marcin

2 Drużyna – Suffner Denis (tylko gołębie roczne)

Oddział 0254 Krapkowice:
4 przod Kat.M – Suffner Norbert,Marcin
4 przod 10/cał. – Suffner Norbert,Marcin

Okreg Opole Poludnie:
6 przod Kat. Roczne – Suffner Denis

Osiągnięcia SEZON 2013 MŁODE:
Oddział 0254 Krapkowice
Mistrz 10/cał – Suffner Denis
Najlepszy lotnik oddziału 6/6 PL-0254-13-2462 Suffner Denis

Osiągnięcia SEZON 2013 Mistrzostwo Polski „Biuletyn DOBRY LOT”:
4 pozycja Kat.As Gołębie Młode – Suffner Denis
4 pozycja Gołębie Młode – Suffner Denis

Osiągnięcia SEZON 2013 Mistrzostwo Polski „Biuletyn DOBRY LOT”:
Mistrzostwo Młodzieżowe:
Mistrz Kat.As Lotowy Gołębie Młode – Suffner Denis
Mistrz Kat.3 Gołębie Młode z 3 konk – Suffner Denis


RODOWOD BELG-2012-6034827 RODOWOD BELG-2013-6031954
RODOWOD BELG-2014-2072812 RODOWOD DV-0516-10-481
RODOWOD DV-0516-10-1626 RODOWOD DV-0516-10-1978 RODOWOD DV-0516-13-2643
RODOWOD DV-0516-14-2300 RODOWOD DV-01384-10-707 RODOWOD DV-04287-08-101
RODOWOD DV-04287-09-857 RODOWOD DV-04287-14-856 RODOWOD DV-09460-13-548
RODOWOD DV-09474-11-603 RODOWOD PL-053-14-1861
RODOWOD PORTUGAL-2009-9122653