Winiarscy Piotr & Paweł – Hodowla Białych Gołębi Pocztowych


Hodowla Białych Gołębi Pocztowych
PIOTR & PAWEŁ WINIARSCY
ODDZIAŁ 0346 BRZEG DOLNY
TEL. 692-045-525 LUB 660-041-100
Na sprzedaż młode gołębie z rocznika 2018!!!
Para Rozpłodowa nr.1

RODOWOD PL-0346-13-12141 RODOWOD PL-0346-13-12116

Para Rozpłodowa nr.2

RODOWOD PL-0346-17-1677 RODOWOD PL-0211-17-1426

Para Rozpłodowa nr.3

RODOWOD PL-0393-10-3027 RODOWOD PL-0346-16-8954

Para Rozpłodowa nr.4

RODOWOD PL-0193-14-356 RODOWOD PL-0346-14-8007

Para Rozpłodowa nr.5

RODOWOD PL-0346-16-8927 RODOWOD PL-0360-14-9436

Para Rozpłodowa nr.6

RODOWOD PL-0360-13-700 RODOWOD PL-0308-17-11783

Para Rozpłodowa nr.7

RODOWOD PL-0346-16-8937 RODOWOD PL-0346-16-8941

Para Rozpłodowa nr.8

RODOWOD PL-0346-16-8935 RODOWOD PL-0346-16-8951

Para Rozpłodowa nr.9

RODOWOD PL-0393-11-7202 RODOWOD PL-0346-15-3289

Para Rozpłodowa nr.10

RODOWOD PL-0193-13-5511 RODOWOD PL-0395-15-3360

Para Rozpłodowa nr.11

RODOWOD  B-2011-2194432 RODOWOD DV-09011-11-352

Para Rozpłodowa nr.12

RODOWOD PL-0193-14-386 RODOWOD PL-014-15-5004

Para Rozpłodowa nr.13

RODOWOD PL-0346-16-3283 RODOWOD PL-0346-16-1159

Para Rozpłodowa nr.14

RODOWOD PL-0346-17-302 RODOWOD PL-0167-17-20444
RODOWOD PL-0346-14-8003
RODOWOD2 PL-0346-14-8003
RODOWOD3 PL-0346-14-8003
RODOWOD PL-0382-14-2160
RODOWOD PL-0395-08-87 RODOWOD PL-0395-15-9695
RODOWOD B-2010-6345892 RODOWOD PL-0393-11-7227