MŁODE PO SUPER ROZPŁODOWCACH! 2018

UWAGA!

Strona w przygotowaniu.

Więcej informacji na temat gołębi pod numerem tel: 724-877-777

Na sprzedaż młode po super parach rozpłodowych!!!

Gołębie wywodzące się z hodowli:
Leo Heremans
Hooymans
Vandenabeele

K. Paszek
Prange
W. Roeper
August Wouters

Potomkowie takich gołębi jak m.in:
“Super Harry”
“Bliksem”
“Rudy”
“808”

“Olympiade 003” 
“De Jan” 
“Di Caprio” 
“De Gus”
“330” Prange
“520” Prange
“261” Prange

“Big Boss”
“Fieneke 5000”
“Bolt”
“Blue Dream”

Para nr.1 DV-09942-09-165 x DV-07843-11-295

Para nr.2 DV-0824-16-175 x DV-05138-14-1803

Para nr.3 DV-07843-11-317 x DV-04395-12-410

Para nr.4 DV-06383-16-1315 x DV-07814-13-721

Para nr.5 DV-01907-15-727 x PL-0353-16-2298

Para nr.6 DV-07843-15-810 x DV-07814-13-720

Para nr.7 DV-07843-15-878 x DV-07843-12-385

Para nr.8 DV0994209164 x DV-06383-16-1034

Para nr.9 DV-03294-15-919 x DV-03294-15-937

Para nr.10 DV-06383-17-66 x DV-06383-16-1039

Para nr.11 DV-06496-16-29 x DV-06496-16-15

Para nr.12 DV-0824-15-320 x DV-0824-15-945

Para nr.13 DV-07843-12-357 x DV-07843-15-957

Para nr.14 DV-06496-15-100 x DV-06496-17-505

Para nr.15 DV-06496-16-39 x DV-06496-15-98

Para nr.16 DV-03294-15-938 x DV-03294-15-692

Para nr.17 DV-0824-16-176 x DV-06496-15-97

Para nr.18 B-2015-6292644 x DV-03294-15-699

Para nr.19 DV-07843-15-874 x DV-07843-11-307

Para nr.20 DV-02098-10-1552 x DV-03294-17-352

Para nr.21 DV-0824-15-1006 x DV-03294-15-698

Para nr.22 DV-04395-11-464 x DV-07843-10-1753

Para nr.23 DV-07814-13-755 x DV-07843-15-885

Para nr.24 DV-0824-15-555 x DV-0824-16-71

Para nr.25 DV-07843-10-1744 x DV-07843-11-305

Para nr.26 DV-02098-14-1307 x DV-04115-16-253

Para nr.27 DV-0824-16-118 x DV-0824-16-137

Para nr.28 DV-0824-16-29 x DV-0824-16-117

Para nr.29 DV-0824-16-156 x DV-0824-16-136

Para nr.30 DV-07843-11-296 x DV-07396-10-821

Para nr.31 DV-07843-10-1748 x DV-06383-17-54

Para nr.32 DV-06496-16-28 x DV-09596-13-129

Para nr.33 DV-07843-11-308 x B-2012-6142884

Para nr.34 DV-06383-16-1022 x DV-07843-11-315

Para nr.35 DV-09942-09-163 x DV-06383-17-93

Para nr.36 DV-09942-09-167 x DV-07843-11-294

Para nr.37 DV-06496-17-520 x DV-06496-17-528

Para nr.38 DV-06383-16-1048 x DV-09711-11-1352

Para nr.39 DV-0824-16-148 x DV-0824-16-159

Para nr.40 DV-07843-11-299 x DV-7843-14-534

Para nr.41 DV-07843-10-1745 x DV-03294-15-932

Para nr.42 DV07843101687 x DV-07843-11-306

Para nr.43 DV-078431-12-98 x DV-07843-14-523

Para nr.44 DV-06496-16-38 x DV-06496-16-36

Para nr.45 DV-0824-16-155 x DV-01697-12-2566

Para nr.46 DV-09942-09-161 x DV-07843-12-356

Para nr.47 DV-06383-17-73 x DV-05596-15-323

Para nr.48 DV-05569-16-919 x DV-03294-15-688

Para nr.49 DV-07843-12-636 x DV-06383-16-1089

Para nr.50 DV-03294-15-684 x DV-06496-17-670

Para nr.51 DV-03294-15-697 x DV-03294-15-694

Para nr.52 DV-05569-16-980 x DV-05569-17-89

Para nr.53 DV-0824-16-197 x DV-0824-16-109

Para nr.54 DV-05596-15-327 x DV-05596-15-328