Dziadur Rafał – Oddział 0123 Jaworzno & Królikowski Jarosław – 0197 Krzeszowice


Hodowla Gołębi Pocztowych
DZIADUR RAFAŁ
ODDZIAŁ 0123 JAWORZNO
TEL. 606-900-457
&
KRÓLIKOWSKI JAROSŁAW
ODDZIAŁ 0197 KRZESZOWICE
TEL. 503-190-342


HODOWLA OPARTA NA GOŁĘBIACH
ERICK VAN STEENBERGEN
 


RODOWOD BE-12-6255442 RODOWOD BE-12-6255554 RODOWOD BE-12-6255622
RODOWOD BE-13-6199183 RODOWOD BE-13-6199201 RODOWOD BE-13-6199229
RODOWOD BE-14-6110732 RODOWOD BE-14-6110805 RODOWOD DV-02087-11-131
RODOWOD DV-02087-13-132 RODOWOD DV-02087-13-276 RODOWOD DV-02087-13-412
RODOWOD DV-05291-13-667 RODOWOD DV-05291-13-839 RODOWOD DV-05291-13-929
RODOWOD DV-05291-16-295 RODOWOD DV-07566-13-36 RODOWOD DV-07566-13-69
RODOWOD DV-07566-13-155 RODOWOD DV-07566-19-1601A
RODOWOD DV-07566-19-1601B
RODOWOD DV-07566-19-1625A
RODOWOD DV-07566-19-1625B
RODOWOD DV-7566-14-304A
RODOWOD DV-7566-14-304B
RODOWOD DV-7566-14-310A
RODOWOD DV-7566-14-310B
RODOWOD DV-7566-14-354A
RODOWOD DV-7566-14-354B
RODOWOD DV-7566-14-356A
RODOWOD DV-7566-14-356B
RODOWOD DV-7566-14-385A
RODOWOD DV-7566-14-385B
RODOWOD DV-7566-14-1096 RODOWOD DV-07854-13-471 RODOWOD PL-0131-14-1031
RODOWOD PL-0131-19-1719
RODOWOD PL-0162-17-3629 RODOWOD PL-0162-18-7226
RODOWOD PL-0162-18-7228 RODOWOD PL-0197-18-6565A
RODOWOD PL-0197-18-6565B