Zagańczyk Adam – Oddział 0207 Legnica


Hodowla Gołębi Pocztowych
ZAGAŃCZYK ADAM

ODDZIAŁ 0207 LEGNICA
TEL. 607-350-091


OSIAGNIĘCIA:


SEZON 2022:

Mistrzostwo Polski 2022:
PL-0207-18 3898 “Kobyłka” -5 nagroda w kat I na Wystawie Ogólnopolskiej Katowice Styczeń 2023
GMP – 118 przodownik
Intermistrzostwo – 114 przodownik

 

Mistrzostwo Regionu V 2022:
Kat. GMP – 25 przodownik
Intermistrzostwo – 23 przodownik
Kat. C – 41 przodownik
Super Mistrz – 48 przodownik

 

Mistrzostwo Okręgu Legnica 2022
Kat. C – II Vice Mistrz
Kat. GMP – II Vice Mistrz
Intermistrzostwo – II Vice Mistrz
Kat. A – 4 przodownik

 

Mistrzostwo Oddziału Legnica 2022
Intermistrzostwo – Mistrz
Kat. A – 1 przodownik
Kat. B – 1 przodownik
Kat. C – I Vice Mistrz
Kat. D – I Vice Mistrz
Kat. GMP – I Vice Mistrz 

 


SEZON 2021:

Mistrzostwo Polski 2021:
201-przodownik kat. GMP
 73-przodownik kat. A
 86-przodownik kat. Derby

 

Mistrzostwo Regionu V 2021:
 43-przodownik kat. GMP
 16-przodownik kat. A
 31- przodownik kat. D
 22- przodownik kat. IM

 

Mistrzostwo Okręgu Legnica 2021
II Vice Mistrz kat. A
2-przodownik kat. C
3-przodownik kat. GMP
II Vice Mistrz kat. IM
1-przodownik kat. D
8-lotnik z lotów Okręgowych 5 konkursów
3-przodownik kat Młode

 

Mistrzostwo Oddziału Legnica 2021
I Vice Mistrz kat. A
I Vice Mistrz kat. C
II Vice Mistrz kat. D
II Vice Mistrz kat. GMP
 Mistrz kat. IM
I Vice Mistrz kat. Derby

 


2010 – 2017:

24 x 1 konk.

18 x 2 konk.

20 x 3 konk.

 


SEZON 2017:

Średnia wydolność lotowa – 50,09%(dorosłe)

45 Przodownik Regionu V kat. A

2 Przodownik Okręgu Legnica kat. A

I v-ce Mistrz Oddziału Legnica kat. A

2 Przodownik Oddziału Legnica kat. B

5 Przodownik Oddziału Legnica kat. C

II V-ce mistrz Oddziału kat. D

 


SEZON 2016:

Średnia wydolność lotowa – 53,94%(dorosłe) oraz 58,28%(młode)

5 Przodownik Okręgu Legnica kat. A

5 Przodownik Okręgu Legnica kat. B

I v-ce Mistrz Oddziału Legnica kat. A

II v-ce Mistrz Oddziału Legnica kat. B

 


SEZON 2015:

Wybrane loty gołębi dorosłych:

1 lot: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,20,22,23,32,36…

2 lot: 1,2,3,6,8,9,14,15,16,25,37,39,40,41,43,45,48,49,53…

3 lot: 1,3,6,22,25…

25 Przodownik Regionu V kat. A

34 Przodownik Regionu V kat. D

2 Przodownik Okręgu Legnica kat. A

4 Przodownik Okręgu Legnica kat. B

I v-ce Mistrz Okręgu Legnica kat. D

1 Przodownik Okręgu Legnica kat. D+M

 


SEZON 2013:

Średnia wydolność lotowa z 14 lotów – 51,52%-dorosłe

z 3 lotów 64,54%(młode)

wybrane loty dorosłych:

2 lot- włożonych 61-47 konk poz. 4,5,6,6,57,58,59,59 itp.

       3 lot                     58-33          poz 8,9,10,11 itp.

                    4 lot                     58-41          poz 7,7,9,11,34,36,46 itp.

               8 lot                     27-9            poz 10,16,19,21,35,38

                 9 lot                     41-24          poz 1,2,10,19,41,55 itp

 10 lot                     21-6           poz 8,14,23,47

                13 lot                     38-19           poz 34,36,37,48,57 itp

loty młodych:

1 lot- nie brałem udziału

2 lot 52-26konk  poz. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,32,60 itp.

3lot 44-36konk   poz 12,13,13,15,16,16,20,38,38,42,43 itp.

4 lot 45-29konk  poz 1,5,6,10,15,26,30,33,34,37,44,46 itp

3-lotnik Okręgu 13 konk

I-Vice Mistrz Okręgu w kat. A Młode

25-przodownik Regionu V w kat. A Młode

64-miejsce RegionV w kat. A dorosłe

1-przodownik Oddziału w kat. A

II-Vice Mistrz Oddziału w kat. M

II-Vice Mistrz Oddziału w kat. GMP

1 lotnik Oddziału 13 konk

3-lotnik Oddziału Gołębi Rocznych 8 konk

 


SEZON 2012:

Średnia wydolność lotowa z 14 lotów  46,20% (dorosłe)

4 loty   39,61% (młode)

10-gołąb w Polsce w kat B 790 As. pkt Sosnowiec 2012

4-przodownik Okręgu w kat Gołębie Olimpijskie Roczne

241-przodownik w Współzawodnictwie Olimpijskim w lotach Gołębi Rocznych

3-przodownik Oddziału punktowa typowana dorosłe

I-Vice Mistrz Oddziału Młodych punktowa

I-Vice Mistrz Sekcji w kat. A

I-Vice Mistrz Sekcji w kat. B

2-lotnik Sekcji roczne 9 konk.

3-lotnik Sekcji roczne 9 konk.

 


SEZON 2011:

Średnia wydolność lotowa z 14 lotów – 49,20%(dorosłe)

6 lotów  46,82%(młode)

I-Vice Mistrz Oddziału w kat. punktowa dorosłe

1-przodownik Oddziału kat. typowane dorosłe

1-przodownik Oddziału w kat. A

II-Vice Mistrz Oddziału kat. B

I-Vice Mistrz Oddziału kat. M

2-przodownik Oddziału w kat. GMP

1-lotnik Oddziału w kat. B 11.14 coeff

6,8 lotnik Oddziału 12 konk

 


SEZON 2010:

Średnia wydolność lotowa z 14 lotów – 38,74%

3-przodownk Okręgu w kat. A

2-przodownik Okręgu w kat. D+M

I-Vice Mistrz Oddziału kat. A

1-przodownik Oddziału w kat. B

1-przodownik Oddziału kat. C

II-Vice Mistrz Oddziału w kat. D

5-zespół gołebi Rocznych Oddziału

2-lotnik Oddziału 13 konk

1-lotnik Oddziału w kat. B 10.77 coef

4-lotnik Oddziału gołębi rocznych 9 konk

I-miejsce Wystawa Okręgowa w klasie Olimpijskiej Sport D 55.40 coef

II-miejsce na Wystawie Okręgowej w klasie Standard samice

 

 


RODOWOD DV-02266-11-908 RODOWOD DV-02266-19-562
RODOWOD DV-02266-19-575 RODOWOD DV-02266-19-595 RODOWOD DV-02266-19-596
RODOWOD DV-02266-19-611 RODOWOD DV-05050-12-554
RODOWOD PL-0207-18-5925 RODOWOD PL-0313-19-3570