Sznaucner Jarosław – Oddział 0182 Suchedniów


Hodowla Gołębi Pocztowych
SZNAUCNER JAROSŁAW
ODDZIAŁ 0182 SUCHEDNIÓW
TEL. 605-994-370
.

RODOWOD DV-02445-09-255 RODOWOD PL-11-227337
RODOWOD PL-0182-13-11022 RODOWOD PL-0182-13-1177
RODOWOD PL-0180-14-3594 RODOWOD PL-0361-14-6927
RODOWOD B-2010-2215984 RODOWOD B-2014-6110776 RODOWOD DV-0516-15-2302
RODOWOD DV-0825-08-459 RODOWOD DV-0825-10-521 RODOWOD DV-0825-15-1246
RODOWOD DV-0825-15-1251 RODOWOD DV-0825-15-1340 RODOWOD DV-0825-15-1379
RODOWOD DV-02098-11-82 RODOWOD DV-07566-13-61
RODOWOD1 PL-0148-10-1705
RODOWOD2 PL-0148-10-1705
RODOWOD PL-0177-14-2098 RODOWOD1 PL-0179-10-9901
RODOWOD2 PL-0179-10-9901
RODOWOD PL-0262-15-705 RODOWOD PL-0268-12-10274
RODOWOD1 PL-0182-13-1136
RODOWOD2 PL-0182-13-1136
RODOWOD PL-0329-15-269 RODOWOD PL-0360-15-360