Rogowski Jacek – Oddział 041 Ciechanów


Hodowla Gołębi Pocztowych:
ROGOWSKI JACEK

ODDZIAŁ 041 CIECHANÓW
TEL: 501-551-955

 


Hok Jos Vercammen

RODOWOD BE-20-6166452 RODOWOD BE-20-6166022
RODOWOD BE-17-6025292 RODOWOD BE-19-6250910
RODOWOD BE-20-6166040 RODOWOD BE-20-6166127
RODOWOD BE-16-6277288
RODOWOD B-2015-6026161 RODOWOD B-2019-6250997
RODOWOD B-2013-6308618
DNA B-2013-6308618
RODOWOD B-2014-6175581
DNA B-2014-6175581
RODOWOD B-2015-6026599
DNA B-2015-6026599
RODOWOD B-2017-6256173 RODOWOD B-2012-6196214 RODOWOD B-2013-6026521
RODOWOD B-2013-6026521A
RODOWOD B-2014-6312990 RODOWOD B-2018-6015885
RODOWOD B-2018-6015885A
RODOWOD B-2016-6032287
RODOWOD B-2015-6287019 a
RODOWOD B-2015-6287019 b
RODOWOD B-2017-6025415 RODOWOD B-2017-6025459
RODOWOD B-2017-6025589 RODOWOD BELG-2015-6026085 RODOWOD B-2014-6175371
RODOWOD B-2017-6025186 RODOWOD B-2016-6032193 RODOWOD B-2017-6025053
RODOWOD B-2014-6175247 RODOWOD B-2014-6175387 RODOWOD B-2014-6175508
RODOWOD B-2012-6196200 RODOWOD B-2012-6196117 RODOWOD B-2008-6144592
RODOWOD B-2012-6323231 RODOWOD B-2012-6196065 RODOWOD B-2012-6196187
RODOWOD B-2013-6026458 RODOWOD B-2015-6026055

VERCAIGNE MARCEL
 

PRZODKOWIE GOŁĘBI VERCAIGNE MARCEL W MOJEJ HODOWLI:

>
RODOWOD BE-20-1084545 RODOWOD BE-20-1156005 RODOWOD BE-18-1074654
RODOWOD BE-18-1074648 RODOWOD BE-20-1156001
RODOWOD B-2020-1084581 RODOWOD B-2020-1084591 RODOWOD B-2020-1156007
RODOWOD B-2020-1156009 RODOWOD B-2021-1119579 RODOWOD B-2021-1119595

CIRIER WILLY:

RODOWOD BE-17-1013167 RODOWOD BE-18-1047275 RODOWOD BE-21-1095367
RODOWOD BE-20-1108551 RODOWOD BE-20-1108577 RODOWOD BE-20-1108604
RODOWOD B-2018-1049262 RODOWOD B-2019-1130180 RODOWOD B-2021-1141948

37 Drużyna w Polsce kat. B 2019


Jelle Roziers

RODOWOD B-2017-6037798 RODOWOD B-2010-6024162 RODOWOD B-2015-6031198
RODOWOD B-2017-6037785 RODOWOD B-2017-6263054 RODOWOD B-2017-6263573
RODOWOD B-2015-60331221 RODOWOD B-2017-6037740
RODOWOD B-2017-6263076 RODOWOD B-2010-6024115

Gaby Vandenabeele

RODOWOD B-2014-3067276 RODOWOD B-2011-3173928
RODOWOD B-2015-3025392 RODOWOD B-2011-3173905 RODOWOD B-2011-3070018
RODOWOD DV-06503-08-539 RODOWOD NL-2015-1002035
RODOWOD DV-09715-18-611 RODOWOD NL-2020-1121489
RODOWOD NL-2020-1121489A
RODOWOD DV-09715-17-662 RODOWOD NL-2016-1380106
RODOWOD2 NL-2016-1380106
RODOWOD3 NL-2016-1380106

Lotniki:


Trzaska Marek:

RODOWOD PL-0264-19-8360
RODOWOD PL-0264-19-8322 RODOWOD PL-0264-14-9175 RODOWOD PL-0264-17-3687
RODOWOD PL-0264-17-3886 RODOWOD PL-0264-09-8104 RODOWOD PL-0264-14-8938

Rzepka Marek & Marcin:

RODOWOD PL-048-18-4320 RODOWOD PL-0176-18-10423 RODOWOD PL-0176-18-10489
RODOWOD PL-0316-16-3225 RODOWOD PL-0316-16-3682 RODOWOD PL-0316-17-5106
RODOWOD PL-0316-17-5154 RODOWOD PL-0316-18-2055 RODOWOD PL-0316-18-2058

D.Beverdam :

RODOWOD NL-2012-1946278 RODOWOD NL-2014-1932346
RODOWOD NL-2016-1874260 RODOWOD NL-2018-1557169

Raul & Xavier Verstraete:

RODOWOD B-2009-4333380 RODOWOD B-2009-4269079 RODOWOD B-2006-4377893
RODOWOD B-2009-4269071 RODOWOD B-2009-4269063 RODOWOD B-2011-4287925

LUC DE LAERE:

RODOWOD BE-19-3042292 RODOWOD BE-19-3042300

THEO YSKOUT:

RODOWOD BE-18-6096154 RODOWOD B-2017-6162006
RODOWOD B-2012-6215497 RODOWOD B-2012-6215449 RODOWOD B-2018-6096153

NOEL PEIREN:

RODOWOD B-2017-3128111 RODOWOD B-2020-1084358 RODOWOD B-2020-1084509

Pozostałe Gołębie:

RODOWOD DV-07814-19-34
RODOWOD DV-07814-19-34A
RODOWOD B-2016-6080677
RODOWOD BE-17-6024601 RODOWOD BE-14-1198929 RODOWOD BE-18-1055498
RODOWOD B-2017-3087220 RODOWOD B-2020-1084430 RODOWOD DV-0901-17-188

Grzankowski Jarosław:

RODOWOD B-2019-6033655 RODOWOD B-2010-6166173
RODOWOD B-2010-6166173A
RODOWOD DV-0901-16-170
RODOWOD B-2017-5018928
RODOWOD B-2017-6262980 RODOWOD B-2017-6262995
RODOWOD DV-01769-08-1166 RODOWOD DV-01769-12-431
RODOWOD B-2010-6204218 RODOWOD B-2010-6204229 RODOWOD B-2009-2034642
RODOWOD B-2013-2180968 RODOWOD PL-046-10-8784 RODOWOD PL-046-11-6869
RODOWOD B-2015-2300621 RODOWOD B-2013-2179349 RODOWOD B-2014-1199005
RODOWOD NL-2012-1623653 RODOWOD NL-2011-1345092 RODOWOD NL-2010-1771956
RODOWOD DV-0516-13-900 RODOWOD B-2012-6326805 RODOWOD DV-05291-13-839
RODOWOD DV-0824-14-1065 RODOWOD NL-2013-1524811
RODOWOD PL-06-16-429 a
RODOWOD PL-06-16-429 b
RODOWOD PL-0419-08-648
RODOWOD PL-0466-17-999 RODOWOD PL-0466-17-9000
RODOWOD PL-0406-14-13611 RODOWOD PL-0466-15-7977
RODOWOD PL-0466-18-162 RODOWOD PL-0466-18-187 RODOWOD PL-0466-18-3434