Jagieła Rafał – Oddział 0229 Gołkowice-Łącko


Hodowla Gołębi Pocztowych
JAGIEŁA RAFAŁ
ODDZIAŁ 0229 GOŁKOWICE-ŁĄCKO
TEL. 602-367-353


Sezon 2022:

Mistrzostwo Polski:
20 przodownik kat M
53 przodownik kat A
33 przodownik kat GMP
31 przodownik intrermistrzostwa (3 kraje)

 

Region IV Kraków:
4 przodownik kat A
4 przodownik kat M
4 przodownik kat Inter
9 przodownik kat GMP
31 przodownik kat C

 

Okręg  Nowy Sącz:
Mistrz kat Intermistrzostwa
I V-ce Mistrz kat A
I V-ce Mistrz kat M
I V-ce Mistrz kat GMP
2 przodownik kat C
6 przodownik Roczne
4 przodownik Mistrzostwo regionu IV (10 tki)
1 lotnik dorosły 14 konk.

 

Oddział Gołkowice-Łącko:
Mistrz 5/50
Mistrz z całości 10
Mistrz typowanych
I V-ce Mistrz gołębi roczne
Mistrz kat GMP
Mistrz kat Inter
Mistrz kat A
I V-ce mistrz kat C
Mistrz kat M
1 lotnik roczny
1,2,4,7 lotnik oddziału
I V-ce mistrz supermistrzostwo

 

 


Sezon 2021:

Mistrzostwo Polski:
97. Przodownik kat C
127. Przodownik GMP

 

Okręg Nowy Sącz:
II V-ce mistrz GMP
3. Przodownik kat. A
24. Przodownik kat. B
2. Przodownik kat. C
6. Przodownik kat. M
I lotnik roczny

 

Oddział Gołkowice-Łącko:
Mistrz 5/50
Mistrz z całości 10
Mistrz typowane 5 z 10
I V-ce mistrz GMP
II V-ce Supermistrzostwo
I V-ce mistrz kat A
Mistrz kat B
I V-ce mistrz kat C
I V-ce mistrz kat M
3,4,6,7,lotnik oddziału
1 lotni roczny oddziału
Gołębie Młode
5 przodownik 8 z 30

 


Sezon 2020:

Mistrzostwo Polski:
22. Przodownik kat. M
44. Przodownik kat. A
65. Przodownik intermistrzostwo (3 kraje)
150. Przodownik GMP

 

Okręg Nowy Sącz:
I V-ce mistrz kat. A
I V-ce mistrz kat. M
I V-ce mistrz intermistrzostwo
I V-ce mistrz mistrzostwo regionu IV
VII przodownik kat. GMP
19. Przodownik kat. B
I lotnik kat. C
IV lotnik dorosły 12 kat. Konkilometry

 

Oddział Gołkowice-Łącko:
Gołębie Dorosłe
Mistrz 5/50

Mistrz 5/10 typowe
Mistrz całość 10
Mistrz GMP
Mistrz kat. A
II V-ce mistrz kat. B
I V-ce mistrz kat. C
Mistrz kat. M
1,2,3,7,10,17 lotnik oddziału
1 roczny lotnik oddziału
Gołębie Młode
II V-ce mistrz 8/15

II vice mistrz 8 z całości


Mistrz gołębi dorosłych w sezonach:
2017/2018/2020/2021/2022

Super mistrzostwo oddziału w sezonach:
2016/2017/2018/2020

 


 

GOŁĘBIE LOTOWE:


GOŁĘBIE ROZPŁODOWE: