Dalinkiewicz Tomasz – Oddział 086 Bolków


Hodowla Gołębi Pocztowych:
DALINKIEWICZ TOMASZ

ODDZIAŁ 086 BOLKÓW
TEL: 669-266-661


OSIĄGNIĘCIA:


Dorosłe 2023:

Oddział:
Mistrz typowane 5/10 z 50
I vice mistrz z calosci
Kat A – Mistrz
Kat B – I vice Mistrz
Kat C – Mistrz
Kat D – Mistrz
GMP – Mistrz
Intermistrzostwo – Mistrz
Supermistrz oddziału

Okręg Legnica:
Kat A – III przodownik
Kat B – I vice mistrz
Kat C – IV przodownik
D+M – I vice Mistrz
GMP – Mistrz
Intermistrzostwo – Mistrz

 


Dorosłe 2022:

Oddział:
Kat A – Mistrz
Kat B – II vice mistrz
Kat C –  I vice mistrz
Kat D – Mistrz
Kat M – II przodownik
II vice mistrz typowane
I vice mistrz z całości
Najlepszy lotnik samiec dorosły
II lotnik samiec dorosły
II lotnik roczny
Kat GMP – l przodownik
Supermistrz oddziału

Okręg Legnica:
Kat A – II vice mistrz
Kat B  – VII przodownik
Kat C – III przodownik
D+M – II przodownik
I Gołąb okręgu kat G
I i V Gołąb okręgu kat standard samiec

 


Dorosłe 2021:

Oddział:
I vice mistrz z całości
II vice mistrz typowane
II vice mistrz kat A
II przodownik Kat B
Mistrz kat C
I vice mistrz kat D
Supermistrz oddziału dorosłe + młode

Okręg Legnica:
V przodownik kat C

 


Dorosłe 2020:

Oddział:
I vice mistrz z typowane
Mistrz z całości
I vice mistrz kat A
Mistrz Kat B
II vice mistrz kat C
Mistrz kat D

Okręg Legnica:
V Przodownik kat A
VI przodownik kat C

 


Dorosłe 2019:

Oddział:
Mistrz typowane
Mistrz z całości
I vice mistrz kat A
I przodownik Kat B
I vice Mistrz C
Mistrz kat D
Mistrz GMP
Supermistrz oddziału

Okręg Legnica: 
II vice mistrz kat B
II przodownik D+M
Mistrz GMP

 


Dorosłe 2018:

Oddział:
I vice Mistrz oddziału typowane
I vice Mistrz oddziału z całości
I Przodownik Kat A
Mistrz Kat B
II vice Mistrz C
I vice Mistrz kat D
Mistrz Kat M
II vice Mistrz  supermistrzostwo

Okręg Legnica: 
II vice Mistrz kat B

 


Dorosłe 2017:

Oddział:

Mistrz kat. „M”

Mistrz – młode typowane

II v-ce Mistrz – kat. „A”

II Supermistrz – Dorosłe + Młode ,

1,2,3 samiec lotnik roczny

2 roczna lotniczka

 


Dorosłe 2016:

 Oddział Karkonosze:

2 Przodownik – roczne

1 Przodownik – kat. „G”

7 Przodownik – kat. „C”

3 samica Okręgu w kat. „C”

 


RODOWOD DV-0190-21-375 RODOWOD DV-01232-19-521
RODOWOD DV-02135-19-1123 RODOWOD DV-02135-21-1543 RODOWOD PL-03-18-8007
RODOWOD PL-0446-12-1099 RODOWOD PL-0446-13-5208
RODOWOD PL-0432-15-186
RODOWOD PL-0333-17-74 RODOWOD PL-0333-17-76 RODOWOD PL-0333-17-544